Search result for

วัคซีน

(47 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัคซีน-, *วัคซีน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัคซีน[N] vaccine, Example: ขณะนี้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า, Thai definition: ผลิตผลที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกฆ่าหรือทำให้มีฤทธิ์อ่อนแรงจนไม่เป็นอันตราย สำหรับฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัคซีนน. ผลิตผลที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกฆ่าหรือทำให้มีฤทธิ์อ่อนแรงจนไม่เป็นอันตราย สำหรับฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคซึ่งเกิดจากเชื้อนั้น ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vaccineวัคซีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vaccinesวัคซีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
AIDS vaccineวัคซีนโรคเอดส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
vaccineวัคซีน
โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
AIDS vaccinesวัคซีนเอดส์ [TU Subject Heading]
AIDS vaccinesวัคซีนเอดส์ [TU Subject Heading]
Cholera vaccinesวัคซีนอหิวาตกโรค [TU Subject Heading]
Dengue vaccinesวัคซีนเด็งกี [TU Subject Heading]
Haemophilus vaccinesวัคซีนฮีโมฟิลัส [TU Subject Heading]
Hepatitis B Vaccinesวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Influenza vaccinesวัคซีนไข้หวัดใหญ่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For babies, it's important to make sure they get vaccinated at the right time.สำหรับเด็ก,สิ่งสำคัญคือเรื่องวัคซีน และตอนนี้ Baby and I (2008)
Let's get you vaccinated. Aisha.เดี๋ยวจะฉีดวัคซีนให้ ไอชา Body of Lies (2008)
Now, we can also do something about the vaccine scar.ทีนี้ เรายังสามารถแก้รอยแผล จากการฉีดวัคซีนได้ด้วย Burn After Reading (2008)
I wanna talk about this vaccine thing.ฉันขอคุยเรื่องวัคซีนหน่อยค่ะ Burn After Reading (2008)
This virus is extremely infectious and... there is no effective vaccine yet.เชื้อไวรัสตัวนี้เป็นชนิดที่มีการติดเชื้อระบาดอย่างรุนแรง และยังไม่มีวัคซีนใดๆ ที่สามารถป้องกันรักษาได้ Death Note: L Change the World (2008)
The vaccine l developed killed people.วัคซีนของฉันเคยทำให้คนตายมาแล้ว Death Note: L Change the World (2008)
Vaccines-- our orders come from John Connor.ชิ้นส่วน, วัคซีน คำสั่งนี้จากจอห์น คอนเนอร์ Today Is the Day: Part 1 (2009)
Revolutionary vaccines.การปฏิวัติวงการวัคซีน VS. (2009)
People who have patents on anthrax vaccines. Yes, sir.ใครที่มีสิทธิบัตรวัคซีนป้องกันแอนแทร็กซ์ Amplification (2009)
We believe he's taken the full dosage of anthrax vaccinesเราเชื่อว่าเขาได้ใช้วัคซีนเต็มโดส Amplification (2009)
A booster shot.ไปฉีดวัคซีน The Curious Case of Dean Winchester (2009)
I wanted to remind you to tell that quinn girl not to vaccinate in the hospital.ฉันต้องเตือนเธอให้บอก ยัยควินน์ อย่าฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาล Throwdown (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัคซีน[n.] (waksīn) EN: vaccine   FR: vaccin [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Salk vaccine[N] วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ, Syn. Sabin vaccine
vaccine[N] วัคซีน, See also: สารต้านพิษ, เซรุ่ม, ภูมิคุ้มกัน, Syn. antibody, antitoxin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biologic(ไบโอลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับชีววิทยา n. ผลิตผลทางชีวภาพ (เช่น วัคซีน เซรุ่ม)
biological(ไบโอลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับชีววิทยา n. ผลิตผลทางชีวภาพ (เช่น วัคซีน เซรุ่ม)
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
cowpox(คาว'พอคซฺ) n. ฝีดาษวัว (คนนำไปทำเป็นวัคซีนกันโรคฝีดาษคน)
inoculate(อินอค'คิวเลท) vt. ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน,เพาะความคิด,กรอกความคิด. vi. ทำการปลูกฝี,ทำการฉีดวัคซีน., See also: inoculative adj. inoculator n., Syn. inject,immunize
inoculation(อินิคคิวเล'เชิน) n. การปลูกฝี,การฉีดวัคซีน,การเพราะหรือกรอกความคิดให้, Syn. injection,immunization
sabin vaccinen. วัคซีน (ให้ทางปาก) ต้านโรคโปลิโอ
vaccine(แวคซีน',แวค'ซีน,แวค'ซิน) n.,adj. วัคซีน,

English-Thai: Nontri Dictionary
inoculate(vt) ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน
inoculation(n) การปลูกฝี,การฉีดวัคซีน
vaccinate(vt) ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน
vaccination(n) การปลูกฝี,การฉีดวัคซีน
vaccine(n) เชื้อวัคซีน,หนองฝีดาษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ワクチン[わくちん, wakuchin] (n) วัคซีน

German-Thai: Longdo Dictionary
impfen(vt) |impfte, hat geimpft| ฉีดวัคซีน เช่น Ich muß mich gegen Pokken impfen lassen. = ผมต้องไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ(โรคฝีดาษ)
Impfung(n) |die, pl. Impfungen| การรับวัคซีนป้องกันโรค
Impfstoff(n) |der, pl. Impfstoffe| เซรุ่มหรือวัคซีนป้องกันโรค
Impfschein(n) |der, pl. Impfscheine| หนังสือบันทึกการรับวัคซีนป้องกันโรค
Impfzwang(n) |der, nur Sg.| การบังคับเข้ารับวัคซีนป้องก้นโรค

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top