Search result for

ล่อมือ

(3 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่อมือ-, *ล่อมือ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่อมือว. ชวนให้หยิบฉวยหรือขโมย เช่น ตากผ้าไว้ข้างรั้วล่อมือขโมย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pinewood marriage chest with groove joinery and hand-forged hinges in the shape of tulip buds.ตู้ลิ้นชักไม้สนงานไม้สลักเป็นร่อ และบานพับหล่อมือในรูปดอกทิวลิป The Best Offer (2013)
They molded my hands, my face, my crotch, my feet... my whole body, I guess.พวกเขาหล่อมือ หน้า หว่างขาของฉัน เท้าของฉัน... ร่างกายฉันทั้งหมด After Porn Ends 2 (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ล่อมือ

 


  

  ล่อมือ
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top