Search result for

ลูกไฟ

(18 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกไฟ-, *ลูกไฟ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกไฟ[N] spark, Syn. ประกายไฟ, เปลวไฟ, Example: หลายคนแหงนคอตั้งบ่าจับตามองลูกไฟที่กระจายออกไป, Count unit: ดวง, Thai definition: ส่วนที่แยกจากวัตถุกำลังลุกเป็นไฟแล้วกระเด็นออกไปเป็นดวงไฟน้อยๆ จำนวนมากบ้างน้อยบ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกไฟน. ส่วนที่แยกออกจากวัตถุกำลังลุกเป็นไฟแล้วกระเด็นหรือกระจายออกไปเป็นดวงไฟน้อย ๆ จำนวนมากบ้างน้อยบ้าง เช่น ลูกไฟพะเนียง ลูกไฟจากปล่องเรือโยง ลูกไฟจากเตาถ่าน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fireballลูกไฟ, ไฟร์บอล, กลุ่มเพลิงสว่างจ้าที่เกิดจากแก๊สร้อนซึ่งก่อตัวขึ้นในเวลาเพียง 2 ถึง 3 ในล้านส่วนของวินาทีหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I heard how he fell out of the sky in a ball of fire.ข้าได้ยินว่ามันตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นลูกไฟ Kung Fu Panda (2008)
And we saw this object, and it wasn't bright like a lightและเราก็เห็นวัตถุที่ว่านี้ มันไม่ได้สว่างไสวอย่างลูกไฟ The Fourth Kind (2009)
It wasn't your usual fireball. it was, um...มันไม่ใช่ลูกไฟแบบปกติน่ะสิ มันเป็น... Free to Be You and Me (2009)
Now, I want you to think about the perfect set of circumstances that put this celestial ball of fire at just... the correct distanceตอนนี้,ผมต้องการให้คุณคิดองค์รวมทั้งหมด. เรื่องที่ลูกไฟนี้อยู่บนท้องฟ้า.. ระยะทางที่ถูกต้อง. Knowing (2009)
that, that's jessy he is our feeding geek rue I'm talking electronic bill ball hat, LAD lights anything that more pretty odd excellent time listen, I've been working on a portable light tingeing system and I can't figure it out how to get it distinct Union electricity?เจาเปรียบสเหมือนอาหารของเรา ฉันพูดถึงค่าหมวกอิเล็กทรอนิกส์ลูกไฟลาด เป็นอะไรที่แปลกมากและสวยด้วย เวลาที่ดีฟังฉันได้ทำงานกับ ไฟแบบพกพาในระบบทิงค์กิ้ง Step Up 3D (2010)
With fireballs coming out of his eyesมีลูกไฟออกมาจากตาของเขา The Box (2010)
So I took it, clicked it... and this tiny ball of light appeared.ฉันก็เลยหยิบมา กดมัน แล้วลูกไฟเล็กๆก็ออกมา Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
It floated towards me, the ball of light.มันลอยเข้ามาหาฉัน ลูกไฟกลมนั้น Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Just keep talking about that little ball of light touching your heart.ก็พูดเรื่องลูกไฟกลมๆที่ทะลุหัวใจนั้นไปเรื่อยๆ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
A ball of fire, right, a baby sitting in a nappy, but I would like a tiger.มีลูกไฟด้วย ใช่ มีเด็กอ่อนในผ้าอ้อม แต่ถ้าเป็นไปได้ The Sorcerer's Apprentice (2010)
Why do you have flames on your laptop?ทำไมถึงมีลูกไฟบนโน้ตบุ้คหล่ะ Safety Not Guaranteed (2012)
The thing that's been mummifying people took him in a frigging ball of light and disappeared.เจ้าสิ่งที่ทำมัมมี่มนุษย์ จับเขาไว้ในลูกไฟ แล้วก็หายตัวไป Time After Time (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกไฟ[n.] (lūk fai) EN: spark   FR: étincelle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fireball[N] ลูกไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
spark(n) ลูกไฟ,ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,ความมีชีวิตชีวา,คนเจ้าชู้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top