ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกทรพี

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกทรพี-, *ลูกทรพี*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ลูกทรพี มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ลูกทรพี*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกทรพีน. ลูกอกตัญญูที่ทำร้ายพ่อแม่ของตน.
ทรพี ๒(ทอระ-) น. ลูกอกตัญญูที่ทำร้ายพ่อแม่ของตน ในคำว่า ลูกทรพี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd better understand this, you smug little ingrate.แกควรรู้ไว้บ้างนะ นังลูกทรพีใจแคบ August: Osage County (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top