Search result for

ลุง

(34 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลุง-, *ลุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุง[N] uncle, Syn. คุณลุง, Example: สมัยเรียนหนังสือผมอยู่ในอำนาจการดูแลของลุง, Thai definition: พี่ชายของพ่อหรือแม่ หรือชายที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลุงน. พี่ชายของพ่อหรือแม่ หรือชายที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่, คำเรียกชายที่ไม่รู้จักแต่มักจะมีอายุแก่กว่าพ่อหรือแม่.
ลุงดู กร่าง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ajussi!ลุง Bread, Love and Dreams (2010)
Well, dean berube is, like, my uncle,ดีน บีรูบ ไง เค้า เป็นลุงฉัน There Might be Blood (2008)
uncle.สวัสดีครับ คุณลุง Akai ito (2008)
I wish you had been there.ข้าหวังอยากให้ลุงอยู่ที่นั้นด้วย มันเป็นโอกาสซึ่งหาได้ยาก The Labyrinth of Gedref (2008)
You try telling that to Arthur.ลุงน่าจะบอกเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
You said there's a legend that misfortune comes to anyone who slays a unicorn.ลุงพูดว่ามีตำนาน ที่เป็นโชคร้ายสำหรับใครก็ตามที่ฆ่ายูนิคอนนิ The Labyrinth of Gedref (2008)
You're making tea from my bath water?ลุงชงชามาจากน้ำที่เราอาบเมื่อวานนี้รึ The Labyrinth of Gedref (2008)
Do you hear clanging?ลุงได้ยินเสียงดังแคร๊ง บ้างไหม? Valiant (2008)
What have I told you about using magic like this?ทำอะไรเนี่ย ลุงบอกแล้วไงว่าไม่ให้ใช้เวทย์มนต์แบบน Valiant (2008)
What would you do?แล้วลุงจะทำยังไงล่ะ? Valiant (2008)
You think mucking out Arthur's horses is gonna be fun?ลุงคิดว่าทำความสะอาดคอกม้าของอาร์เธอร์นี่มันจะสนุกหรือไง? Valiant (2008)
- Should hear my list of duties.- ลุงน่าจะฟังรายการของหน้าที่ ที่ผมต้องทำ Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุง[n.] (lung) EN: uncle   FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncle[N] ลุง, See also: อาผู้ชาย, น้าผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
first cousinn. ลูกของลุงหรือป้า.
great-unclen. ลุงของพ่อหรือของแม่., Syn. granduncle
regulus(เรก'กิวลัส) n. ชื่อดาวยักษ์ในกลุ่มดาว Leo,กากโลหะหลอมที่ใต้เตาหรือถ้วยเผา,ผลิตผลไม่บริสุทธิ์จากการถลุงแร่ pl. reguluses,reguli
second cousinn. ลูกของลุง ป้า น้าอาที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อหรือแม่ ลูกของลูกพี่ลูกน้อง second hand ทางอ้อม คนกลาง
smelt(สเมลทฺ) vt. หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
smelter(สเมล'เทอะ) n. ผู้หลอม,ผู้ถลุงแร่,เครื่องหลอม,เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม,โรงหลอม,โรงถลุงแร่,คนงานโรงหลอม
smeltery(สเมล'เทอรี) n. โรงหลอม,โรงถลุงแร่
spend(สเพนดฺ) {spent,spent,spending,spends} vt.,vi. ใช้เงิน,ใช้จ่าย,ใช้,ใช้เวลา,ใช้หมด,ใช้ชีวิต,ถลุง, Syn. exhause
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย

English-Thai: Nontri Dictionary
smelt(vt) ถลุง,หลอม
smelter(n) เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม
spend(vt) ถลุง,ใช้จ่าย,ใช้เงิน
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
uncle(n) ลุง,อาผู้ชาย,น้าผู้ชาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Onkel(n) |der, pl. Onkel| ลุง
versoffen(adj adv slang) เมา หรือ มึนเพราะดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Deine Stimme klingt irgendwie versoffen. = เวลาคุณพูด เสียงคุณเหมือนจะบอกว่า คุณเมาเลยนะ ( หรือว่า versoffene Stimme ก็ได้ ) 2° Mein Onkel ist immer versoffen. = ลุงฉันอะน่ะ เมาเป็นประจำ, See also: S. betrunken, A. bewusst,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top