Search result for

ลำดับขั้น

(25 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำดับขั้น-, *ลำดับขั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำดับขั้น[N] procedure, See also: order, Syn. ลำดับชั้น, Example: การพัฒนาชุมชนต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของโครงการที่กำหนดไว้, Count unit: ขั้น, ชั้น, Thai definition: ขั้นตอนที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wage scaleลำดับขั้นค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You enabling him every step.คุณทำให้เขาได้ ตรวจตามลำดับขั้น Last Resort (2008)
There is a chain. Make use of it.มันมีลำดับขั้นตอนให้ปฏิบัติ Doubt (2008)
Sir, we haven't even run the sequence checks yet.ท่าน เรายัง ไม่ได้ตรวจสอบตามลำดับขั้น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We are following protocol.พวกเราทำตามลำดับขั้นตอน Invest in Love (2009)
In order to remove hide. it's the exact same thing for eyeballs.ลำดับขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อควักออกมา มันก็เหมือนกับการทำลูกตานั่นแหละ The Eyes Have It (2009)
I'm now a level-five laser lotus in my buddhist community.ตอนนี้ฉันอยู่ลำดับขั้นที่ 5 ของพุทธศาสนิกชนแล้ว Comparative Religion (2009)
Coach Beiste here is fresh off her fifth consecutive all-Missouri high school football championship.โค้ชบีสท์อยู่นี่ ห่างออกจากห้าลำดับขั้น ผู้ครองแชมป์ฟุตบอลทุกสถาบัน Audition (2010)
Within any military hierarchy, you've got troops in the field, and then you've got command.การจัดลำดับขั้นทางการทหาร เรามีกองทหารในสนามรบ แล้วก็ต้องมีผู้บังคับบัญชา What Hides Beneath (2011)
The firm operates on a chain of command model.บริษัทเราบริหารงานโดยลำดับขั้น Pilot (2011)
- Hey, Mike, your kids have the crazy idea that in the hierarchy of this house, you're in charge.ไมค์คะ ลูกคุณมีความคิดบ้าๆ ว่าการปกครองลำดับขั้นในบ้าน คุณเป็นคนรับหน้าที่ Hecking Order (2011)
Look, when Mother gets here, she will determine the proper order and that's that and not even the council can go against her word.ฟังนะ ถ้าท่านแม่มาถึง เธอจะจัดลำดับขั้นไอ้โน่นไอ้นี่ และแม้แต่สภาก็ไม่กล้าหือ Turn This Mother Out (2012)
"Mother will determine the proper blah, blah, blah""ท่านแม่จะจัดลำดับขั้น บลาๆๆ" Turn This Mother Out (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำดับขั้น[v.] (lamdap khan) EN: procedure ; order   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
algorithm[N] ลำดับขั้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
category(แคท'ทะกอรี) n. ประเภท,ลำดับขั้น,ปริมณฑล
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
hierarchy(ไฮ'อะราคี) n. การปกครองโดยลำดับขั้น, See also: hierarchism n. hierarchist n.
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
syllogism(ซิล'ละจิสซึม) n. การอ้างเหตุผลหรืออนุมานตามลำดับขั้นตอนที่ตบตา,ประกอบด้วย2หลักคือหลักใหญ่ (major premise) กับหลักเล็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ワークフロー[わーくふろー, wakufuro] ลำดับขั้นการทำงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
sukzessiv(adv) ที่เป็นลำดับขั้นตอน, See also: S. schrittweise,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top