ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลันเตา

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลันเตา-, *ลันเตา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลันเตาน. ถั่วลันเตา. (ดู ถั่วลันเตา ที่ ถั่ว ๑).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate peas.ฉันเกลียดถั่วลันเตา 10 Things I Hate About You (1999)
Do you want the regular peas or the Le Sueur?ลูกจะเอาถั่วธรรมดา หรือถั่วลันเตาดีละ The Gorilla Experiment (2009)
Always Le Sueur peas with lamb stew. You're right.ต้องถั่วลันเตาอยู่แล้วฮะ The Gorilla Experiment (2009)
- What if they're out of the Le Sueur?แล้วถ้าถั่วลันเตาหมดละลูก The Gorilla Experiment (2009)
- String beans.-ถั่วลันเตา Thanksgiving II (2010)
Snow pea?ถั่วลันเตาไหม? Chuck Versus the Suitcase (2010)
There's a mass grave in Lan Tau.มีงานศพร่วมกันที่ลันเตา Contagion (2011)
We've got potatoes, peas, sweet beans, decent meat loaf.เรามีมันฝรั่ง ถั่วลันเตา ถั่วเขียว เนื้ออบนุ่มๆ Pacific Rim (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลันเตา[n.] (lantao) EN: Holland bean   FR: petits pois [mpl]

English-Thai: Nontri Dictionary
STRING string bean(n) ถั่วแขก,ถั่วลันเตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top