ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลอบทำลาย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลอบทำลาย-, *ลอบทำลาย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a Trojan horse, a sabotage device.มันคือ trojan horse, เครื่องมือลอบทำลาย Chuck Versus the Seduction (2008)
Either way, for those of you who are willing to abandon the plot to sabotage me in my assistant managership, you're free to go.ยังไงก็ตาม สำหรับพวกนาย ใครที่จะถอนตัว จากการลอบทำลาย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการของฉัน Chuck Versus First Class (2010)
- You sabotaged me.-คุณลอบทำลายฉัน All In (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sabotage[VT] ก่อวินาศกรรม, See also: ลอบทำลาย, บ่อนทำลาย, Syn. subvert, wreck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burke(เบิร์ค) {burked,burking,burkes} vt. ฆ่าโดยการไม่ให้หายใจ,ลอบฆ่า,ลอบทำลาย, See also: burker,burkerite n. ดูburke

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top