ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลองดู

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลองดู-, *ลองดู*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลองแล (vt ) ลองดู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลองดู[V] try out, See also: try, Syn. ลอง, ทดลอง, Example: ผมจะลองดู แต่ไม่รู้จะได้ผลรึเปล่า, Thai definition: กระทำดูก่อนเพื่อจะได้ทราบว่าได้ผลเช่นไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทาม ๒ลองดู, เลียบเคียง.
แหย่ลองดูชั้นเชิง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go on.ลองดู Dasepo Naughty Girls (2006)
Try me.ลองดูซิ We Need to Talk About Kevin (2012)
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ Rebecca (1940)
Well, never mind. Do what you can to find the pieces.ช่างเถอะไปเก็บเศษพวกนั้น ลองดูซิว่าจะประกอบกลับได้มั้ย Rebecca (1940)
Take a look at this knife.ลองดูที่มีดนี้ 12 Angry Men (1957)
Let's see if the details bear him out.ลองดูว่ารายละเอียดแบกเขาออก ในขณะที่ร่างกายกระแทกพื้น, 12 Angry Men (1957)
Now, come on, let's take a look at you.ตอนนี้มาลองดูที่คุณ How I Won the War (1967)
Get fell in.ลองดูดาบ ปลายปืนของคุณ How I Won the War (1967)
I'll give it a try.จะลองดู Blazing Saddles (1974)
- What?- ลองดูสิ The Little Prince (1974)
Go on, try it.เอาสิ ลองดู Jaws (1975)
-Yeah! I'll give it another shot!ครับ ผมจะลองดูอีกครั้ง Oh, God! (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลองดู[v.] (løngdū) EN: try out ; try ; give a try   FR: essayer ; tenter
ลองดูตามควร[v. exp.] (løngdū tām khūan) EN: have a fair trial with   
ลองดูสิ[X] (løngdū si) EN: try and see   FR: essayez donc !

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
give it a shotลองดูซักตั้ง, See also: give it a try

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take a risk[IDM] เสี่ยงดู, See also: ลองดู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
small capsตัวใหญ่ขนาดเล็กหมายถึง ตัวพิมพ์ตัวใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าธรรมดา ตัวแรกของคำจะเป็นตัวใหญ่ขนาดปกติ เรียกว่า initial caps ตัวถัดมาจะเป็นตัวใหญ่เช่นกัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ถ้าขนาดเท่ากันหมดจะใช้ว่า all caps ลองดูตัวอย่างTHE STUDENT IS COMING BACK HERE.
tentative(เทน'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการทดลอง,ลองดูก่อน,ยังไม่แน่นอน,ชั่วคราว,ลังเล., See also: tentativeness n.
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจการเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ,การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,ลองดู. vi. เสี่ยง,กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. (at a venture ตามโอกาส ตามยถ
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
間遠[まどお, madoo] ลองดูไง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top