Search result for

ลองดู

(27 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลองดู-, *ลองดู*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลองแล (vt ) ลองดู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลองดู[V] try out, See also: try, Syn. ลอง, ทดลอง, Example: ผมจะลองดู แต่ไม่รู้จะได้ผลรึเปล่า, Thai definition: กระทำดูก่อนเพื่อจะได้ทราบว่าได้ผลเช่นไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทาม ๒ลองดู, เลียบเคียง.
แหย่ลองดูชั้นเชิง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go on.ลองดู Dasepo Naughty Girls (2006)
Try me.ลองดูซิ We Need to Talk About Kevin (2012)
Aah! After christmas, we can reevaluate.หลังจากคริสมาสต์ เรามาลองดูอีกทีหนึ่ง New Haven Can Wait (2008)
Yeah, well, I'll just keep on looking. thank you.โอ้ ฉันจะลองดูอีกนะ ขอบคุณมาก Pret-a-Poor-J (2008)
Try it sometime. You'll see why.ว่างๆก็ลองดูบ้างสิ คุณจะได้รู้ว่าทำไม Dying Changes Everything (2008)
Let's get going.ต้องลองดู Rising Malevolence (2008)
You must try.ท่านต้องลองดู Shadow of Malevolence (2008)
Let's see if he was dumb enough to register that gun.ลองดูว่าเขาโง่พอที่ลงทะเบียนอาวุธปืนไว้รึเปล่า And How Does That Make You Kill? (2008)
Here. Try.เอ้านี่ ลองดู Lancelot (2008)
- Just look at you.- ลองดูเจ้าสิ Bombad Jedi (2008)
Try doing that, and I'll smash your skullsก็ลองดูซี่ ข้าจะแช่งชักหักกระดูกเจ้าทุกวัน Portrait of a Beauty (2008)
You just try.ท่านก็ลองดูสิ. To Kill the King (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลองดู[v.] (løngdū) EN: try out ; try ; give a try   FR: essayer ; tenter
ลองดูตามควร[v. exp.] (løngdū tām khūan) EN: have a fair trial with   
ลองดูสิ[X] (løngdū si) EN: try and see   FR: essayez donc !

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
give it a shotลองดูซักตั้ง, See also: give it a try

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take a risk[IDM] เสี่ยงดู, See also: ลองดู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
small capsตัวใหญ่ขนาดเล็กหมายถึง ตัวพิมพ์ตัวใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าธรรมดา ตัวแรกของคำจะเป็นตัวใหญ่ขนาดปกติ เรียกว่า initial caps ตัวถัดมาจะเป็นตัวใหญ่เช่นกัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ถ้าขนาดเท่ากันหมดจะใช้ว่า all caps ลองดูตัวอย่างTHE STUDENT IS COMING BACK HERE.
tentative(เทน'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการทดลอง,ลองดูก่อน,ยังไม่แน่นอน,ชั่วคราว,ลังเล., See also: tentativeness n.
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจการเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ,การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,ลองดู. vi. เสี่ยง,กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. (at a venture ตามโอกาส ตามยถ
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
間遠[まどお, madoo] ลองดูไง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top