ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลงทุน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงทุน-, *ลงทุน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงทุน(v) invest, Syn. ลงเงิน, Ant. ถอนทุน, Example: รัฐบาลนำเงิน 1 ล้านปอนด์มาลงทุนสร้างทางรถไฟสายลพบุรี-อุตรดิตถ์, Thai Definition: ออกเงินเป็นทุน เพื่อหากำไร
ลงทุนลงแรง(v) put money and effort into, Example: นักการเมืองทุกคนยอมรับว่า เพื่อที่จะได้เป็น ส.ส.ทุกคนต้องลงทุนลงแรงอย่างมหาศาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงทุนก. นำเงินหรือทรัพย์สินเป็นทุนเพื่อประกอบธุรกิจ, โดยปริยายหมายความว่า ยอมทำสิ่งที่ยากและไม่น่าจะทำได้ เช่น เขาลงทุนโกนหัวแสดงละคร.
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน, ใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์, เสียทรัพย์จำนวนมากไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here we take the good time and trouble to slaughter every last Indian in the West, and for what?เราอุตส่าห์ลงทุนลงแรง ไล่ฆ่าอินเดียนแดงไปทำไมวะ Blazing Saddles (1974)
Best investment in America.การลงทุนที่ดีที่สุดในอเมริกา Airplane! (1980)
Look, Frank the government has invested a lot of time and money in you.ดูแฟรงก์ ... ... รัฐบาลได้มีการลงทุนจำนวนมากของเวลาและเงินในตัวคุณ Bloodsport (1988)
Same kind I got, huh? Tell you what.ผมแนะนำ ชาแมนซู สำหรับสายข่าวการลงทุน Hero (1992)
Dad!คือผมพบนักลงทุนคนนึงน่ะครับ แต่ว่าหล่อนเคยเปนนักขุดทองมาก่อน Hero (1992)
[ Closes Case ] Jews, yeah.ยิว... นักลงทุน Schindler's List (1993)
They'd put up all the money, I'd do all the work. What, if you don't mind my asking, would you do ?เขาลงทุน ผมลงแรง แล้วคุณล่ะ Schindler's List (1993)
My people, I want my people. Who are you, Moses ?เป็นการลงทุนที่น่าลอง Schindler's List (1993)
It's good business in your opinion. You've got to move them, the equipment, everything to Czechoslovakia.ลงทุนบ้าบอ คุณมีอะไรในใจ Schindler's List (1993)
Paul. Paul Stagel.นักลงทุน... Schindler's List (1993)
I'm just trying to raise a little awareness and some new money... telling people we're further along than we really are.ผมแค่พยายามเพิ่มความสนใจเกี๋ยวกับการลงทุนของผมเอง บอกคนนั้นคนนี้เรื่องที่มันเกินกว่าที่เราจะทำกัน Junior (1994)
But Elaine takes good care of you. You got plenty put away.แต่อีเลนดูแลแกดี แกลงทุนไว้เยอะ Heat (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงทุน[longthun] (v) EN: invest ; make an investment  FR: investir ; financer ; placer (de l'argent)
ลงทุนลงแรง[longthun longraēng] (v, exp) EN: invest money and effort ; put money and effort into  FR: investir de l'argent et de l'énergie ; dépenser de l'argent et beaucoup d'efforts

English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invest in(phrv) ลงทุน
play the market(idm) ลงทุนในหุ้น, See also: เล่นหุ้น
invest(vt) ลงทุน, See also: ลงเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร, Syn. spend
pour in(phrv) เทเงินจำนวนมากให้กับ, See also: ลงทุนกับ, Syn. pump into
reinvest(vt) ลงทุนใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน, นักทุนนิยม, เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ
diversify(ไดเวอ'ซิไฟ) vt. ทำให้เป็นหลายชนิด, ทำให้แตกต่างกัน. vi. ลงทุนในรูปต่าง ๆ , ผลิตออกมาในรูปต่าง ๆ, See also: diversifiable adj. ดูdiversify diversifiability n. ดูdiversify diversifier n. ดูdiversify
embark(เอมบาร์ค') { embarked, embarking, embarks } v. เอาลงเรือ, เอาขึ้นเครื่องบิน, ทำให้เริ่มดำเนินการ, ลงทุน., See also: embarkation n. ดูembark
invest(อินเวสทฺ') vt. ลงทุน, ใช้จ่าย, สวม, ปกคลุม, ให้, มอบ, พระราชทาน, ทำให้มี., See also: investable, investible adj. investor n., Syn. spend, empower
investiture(อินเวส'ทิเชอะ) n. การมอบ, การมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่ง, การปกคลุม, สิ่งที่ปกคลุม, สิ่งตกแต่ง, การลงทุน
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน, เงินลงทุน, การมอบอำนาจหน้าที่, การมอบตำแหน่ง, สิ่งปกคลุม, เสื้อผ้าอาภรณ์
legal(ลี'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ตามกฎหมาย, แห่งนิตินัย., See also: legals n. สิทธิตามกฎหมาย, พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย.
long(ลอง) { longed, longing, longs } adj. ยาว, ไกล, นาน, ยาวนาน, ช้า, สูง, เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน, สิ่งที่ยาว, ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา, ใคร่จะ, อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน, ชั่ว, ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอด, ทั้ง, ไกล (as long as ตราบใดที่)
portfolio(พอร์ทโฟ'ลีโอ, โพร์ท-) n. กระเป๋าเอกสาร, แผงหนังสือราชการ, ตำแหน่งรัฐมนตรี, หลักทรัพย์การลงทุน
put(พูท) vt. วาง, ใส่, จัด, จัดให้มี, บรรจุ, เคลื่อน, ย้าย, บอก, แจ้ง, บรรยาย, แปล, เสนอ, แนะนำ, ยื่น, จัดเก็บ (ภาษี) , ลงทุน, ประมาณ, ประเมิน, กะ, (พนัน) ขันต่อ, ผลัก, ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) , ออกเดินทาง vt., vi., n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง, การเหวี่ยง, สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
contribution(n) การช่วยเหลือ, การบริจาค, การสนับสนุน, การอุดหนุน, การลงทุน
invest(vt) ลงทุน, ปกคลุม, ตกแต่ง, ห้อมล้อม, สวมให้, ใช้จ่าย
investiture(n) พิธีแต่งตั้ง, พิธีพระราชทาน, การมอบหมาย, การลงทุน
investment(n) การลงทุน, การซื้อหุ้น, เงินลงทุน, การให้, การมอบตำแหน่ง
investor(n) นักลงทุน
outlay(vt) ใช้จ่าย, ลงทุน, จ่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
mit einem Aufwand von etw.(phrase) ด้วยมูลค่าลงทุนของหรือเป็นจำนวน เช่น Mit einem Aufwand von mehreren Millionen Euro baute die Stadt ein neues Theater. = ด้วยเงินลงทุนจำนวนหลายล้านยูโร เมืองได้สร้างโรงละครแห่งหนึ่งขึ้นใหม่
Aufwand(n) |der, nur Sg.| การลงทุน
Unternehmer(n) |der, pl. Unternehmer| นักลงทุนทางการเงิน, ผู้บริหารกิจการ, นายจ้าง, นักวิสาหกิจ, นายทุน, See also: Related: die Unternehmerin, unternehmen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top