ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฤดู

   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤดู-, *ฤดู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤดู[N] season, Syn. หน้า, Example: ฟ้าทะลายโจรนั้นขึ้นได้ทั่วไปในดินทุกชนิด และปลูกได้ทุกฤดู, Count unit: ฤดู, Thai definition: ส่วนของปี ซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลัก, เวลาที่กำหนดสำหรับงานต่างๆ
ฤดู[N] period, See also: time, Syn. สมัย, คราว, Count unit: ฤดู
ฤดูฝน[N] rainy season, Syn. หน้าฝน, Example: ในประเทศไทยจะพบผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มากในฤดูฝน, Count unit: ฤดู
ฤดูกาล[N] season, Syn. ฤดู, Example: การที่ฝนตกหนัก น้ำท่วม หรือมีลมพายุรุนแรงฉับพลันส่งผลทำให้สภาพดินฟ้าอากาศ และฤดูกาลของไทยผิดไปจากเดิม, Count unit: ฤดู
ฤดูร้อน[N] summer, Syn. หน้าร้อน, Example: อากาศฤดูร้อนเราจะร้อนอบอ้าวมากขึ้น ถ้าอยู่ในเมืองที่มีแต่ตึกรามบ้านช่อง, Count unit: ฤดู
ฤดูหนาว[N] winter, Syn. หน้าหนาว, Example: เมื่อถึงฤดูหนาวนกนางนวลแกลบจะพากันบินจากขั้วโลกเหนือ เพื่ออพยพลงไปอยู่ที่ขั้วโลกใต้, Count unit: ฤดู
ฤดูแล้ง[N] dry season, Syn. หน้าแล้ง, Example: ในฤดูแล้งพืชจะแก่แห้ง สัตว์จะได้รับวิตามินเอไม่เพียงพอ, Count unit: ฤดู
ฤดูใบไม้ผลิ[N] spring, Example: ปลาในเขตหนาวจะมีการเจริญเติบโตเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น เพราะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์, Count unit: ฤดู
ฤดูใบไม้ร่วง[N] autumn, See also: fall, Count unit: ฤดู, Thai definition: ฤดูกาลระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว ทางซีกโลกเหนือคือช่วงเวลาประมาณเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ทางซีกโลกใต้ คือช่วงเวลาประมาณเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฤดู(รึ-) น. ส่วนของปีซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลัก มักแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน หรือเป็น ๔ ช่วง คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ที่แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ฤดูแล้งกับฤดูฝน ก็มี, เวลาที่กำหนดสำหรับงานต่าง ๆ เช่น ฤดูเก็บเกี่ยว ฤดูทอดกฐิน ฤดูถือบวช, เวลาที่เหมาะ เช่น ฤดูสัตว์ผสมพันธุ์
ฤดูคราว, สมัย, เช่น ฤดูนํ้าหลาก.
ฤดูกาลน. เวลา, คราว, เช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล.
นิทาฆะฤดูร้อน, หน้าร้อน (ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน).
หิม-, หิมะฤดูหนาว.
อุษณ-ฤดูร้อน
อุสุมฤดูร้อน, แผลงใช้เป็น อรสุม ก็มี เช่น อรสุมพล = กำลังไอนํ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuclear winterฤดูหนาวนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Harvesting Timeฤดูการเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]
Lentฤดูถือบวช [TU Subject Heading]
Seasonal variationsฤดูกาล [TU Subject Heading]
Seasonal variations (Economics)ฤดูกาล (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Seasonsฤดูกาล (ภูมิอากาศ) [TU Subject Heading]
Breeding, Seasonalฤดูกาลสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Rainy seasonฤดูฝน [อุตุนิยมวิทยา]
Dry seasonฤดูแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Monsoon seasonฤดูมรสุม [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything is in tune and it's sрringทุกอย่างอยู่ในการปรับแต่งและ เป็นฤดูใบไม้ผลิ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when sрring is hereบางวันเมื่อฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when sрring is hereบางวันเมื่อฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when sрring is hereบางวันเมื่อฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
April. Spring in Tomainia.เมษา ฤดูใบไม้ผลิใน โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
He might spring out on us at any time.เขาอาจจะออกมาในฤดูใบไม้ ผลิเราได้ตลอดเวลา Pinocchio (1940)
I'll never come to Monte Carlo out of season again.ฉันจะไม่มามอนติ คาร์โลนอกฤดูกาลอีกเลย Rebecca (1940)
My mother died years and years ago, and there was only my father, and he died last summer.เหลือแต่คุณพ่อ ซึ่งท่านก็เพิ่งเสียไปเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา Rebecca (1940)
It's in the winter that you see the northern lights, isn't it?เเล้วก็ไม่ใช่ในฤดูหนาวที่จะเห็นเเสงเหนือได้ด้วยใช่มั้ย Rebecca (1940)
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
An indifferent autumn sky.ในฤดูใบไม้ร่วงอันโดดเดี่ยว Night and Fog (1956)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤดู[n.] (reudū) EN: season   FR: saison [f]
ฤดูกาล[n.] (reudūkān) EN: season ; time ; occasion   FR: saison [f] ; période [f]
ฤดูฝน[n. exp.] (reudū fon) EN: rainy season   FR: saison des pluies [f]
ฤดูร้อน[n.] (reudū røn) EN: summer   FR: été [m] ; saison chaude [f]
ฤดูหนาว[n.] (reudū nāo) EN: winter   FR: hiver [m] ; saison froide [f]
ฤดูแล้ง[n. exp.] (reudū laēng) EN: dry season   FR: saison sèche [f]
ฤดูใบไม้ผลิ[n.] (reudū bai mai phli) EN: spring   FR: printemps [m]
ฤดูใบไม้ร่วจ[n.] (reudū bai mai rūang) EN: autumn   FR: automne [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
autumn[N] ฤดูใบไม้ร่วง, Syn. fall
dry season[N] ฤดูแล้ง, See also: หน้าแล้ง, Syn. dry climate, dry season
fall[N] ฤดูใบไม้ร่วง, Syn. autumn
growing season[N] ฤดูที่พืชพันธุ์เจริญงอกงาม
harvest[N] ฤดูเก็บเกี่ยว
hot season[N] ฤดูร้อน
open season for[IDM] ฤดูล่าสัตว์
monsoon[N] ฤดูมรสุม, See also: หน้ามรสุม
open season[N] ฤดูล่าสัตว์, Ant. close season
rain[N] ฤดูฝน, See also: หน้าฝน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aestival(เอส' ทิเวิล) adj. แห่งฤดูร้อน., Syn. estival
aestivate(เอส' ทิเวท) vi. ผ่านฤดูร้อน, นอนในฤดูร้อน. -aestivation n. -aestivator n.
annual(แอน' นวล) adj. ประจำปี, ทุกปี, เกี่ยวกับปี, เกิดขึ้นระหว่างปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว. -n. พืชที่มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว, หนังสือหรือรายได้ประจำปี. -annually adv., Syn. yearlong, yearly
annual ringการเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้พืชแต่ละปีมีอยู่ 2 ชั้นคือชั้นฤดูใบไม้ผลิและชั้นฤดูร้อน
artic foxหมาขั้วโลกเหนือจำพวก Alopex lagopus คล้ายหมาจิ้งจอก มีสีเทาน้ำตาบในฤดูร้อนและสีขาวในฤดูหนาว., Syn. white fox
ash wednesdayวันแรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์ (first day of lent)
autumn(ออ'ทัมน์) n. ฤดูใบไม้ร่วง,วัยเจริญเติบโตเต็มที่, Syn. harvest time,fall)
autumnal(ออ'ทัมเนิล) adj. เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง,ในวัยกลางคน,ผ่านพ้นวัยหนุ่มฉกรรจ์,ผ่านพ้นสมัยที่เจริญรุ่งเรือง (of autumn)
brumal(บรู'มัล) adj. เกี่ยวกับฤดูหนาว
climat-Pref. "อากาศตามฤดูกาล"

English-Thai: Nontri Dictionary
autumn(n) ฤดูใบไม้ร่วง
autumnal(adj) เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง
fall(n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก
harvest(n) การเก็บเกี่ยว,การเกี่ยวข้าว,พืชผล,ผล,ฤดูเก็บเกี่ยว
hibernal(adj) ในฤดูหนาว
Lent(n) ฤดูเข้าพรรษา,ฤดูกินเจ,ฤดูถือบวช
monsoon(n) ลมมรสุม,ฤดูฝน,ฤดูมรสุม
rains(n) หน้าฝน,ฤดูฝน,วสันต์ฤดู
season(n) ฤดู,คราว,ช่วงเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล
seasonable(adj) เหมาะกับเวลา,เหมาะกับฤดู,ถูกกาลเทศะ,ได้จังหวะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
season confuse (n vi vt modal ver) ฤดูกาลที่วุ่นวาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乾季[かんき, kanki] (n) ฤดูแล้ง
人生の春[じんせいのはる, jinseinoharu] ฤดูใบไม้ผลิของชีวิต/เวลาแห่งความเป็นหนุ่มสาว
[ふゆ, fuyu] (n) ฤดูหนาว
[なつ, natsu] (n) ฤดูร้อน
[はる, haru] (n) ฤดูใบไม้ผลิ
来春[らいしゅん, raishun] (n) ฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า
梅雨[つゆ, tsuyu] (n) ฤดูฝน (ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ ย่างเข้าฤดูร้อนของญี่ปุ่น)
[あき, aki] (n) ฤดูใบไม้ร่วง
雨季[うき, uki] (n) ฤดูฝน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
季節[きせつ, kisetsu] (n ) ฤดูกาล

German-Thai: Longdo Dictionary
Saison(n) |die, pl. Saisonen| ฤดูกาล
Sommer(n) |der| ฤดูร้อน
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
Frühling(n) |der, pl. Frühlinge| ฤดูใบไม้ผลิ
Herbst(n phrase) |der| ฤดูใบไม้ร่วง
Regenzeit(n) |die| ฤดูฝน
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, See also: S. tragen,
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: S. anfangen, starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ
Kleidung(n) |die, nur Sg.| เสื้อผ้า (ใช้เรียกโดยรวม) เช่น Man braucht unbedingt warme Kleidung für den Winter. ผู้คนจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นสำหรับฤดูหนาว

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
saison(n) |f| ฤดูกาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top