ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รู้ตัวดี

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้ตัวดี-, *รู้ตัวดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Almost all of them were gimmies. They just gave it up, no problem.เกือบทุกคนมักรู้ตัวดี พวกเขาแค่ยอม จบปัญหา Goodfellas (1990)
... herealizedhe was looking into the eyes...... เขารู้ตัวดีว่าเขากำลัง มองไปที่ดวงตา... The Story of Us (1999)
I realise I am not entirely human.ผมรู้ตัวดีว่า ไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างครบถ้วน Bicentennial Man (1999)
No, I'm ugly. I know it.ไม่เชื่อหรอก ฉันมันอุบาทว์ รู้ตัวดีด้วย The Girl Next Door (2004)
Course, you realize you have no proof for any of this.เพราะนายรู้ตัวดีว่าไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
I know I'm beautiful, I know.ชั้นออกจะหล่อ ชั้นรู้ตัวดีน่ะ No Regret (2006)
That I'm performing open-heart surgery on a man who's wide awake?ว่าฉันกำลังจะทำการผ่าตัดเปิดหัวใจ กับคนที่ำตื่นรู้ตัวดี นั่นล่ะเรื่องตลก นั่นเรื่องจริง Kung Fu Fighting (2007)
- A what? - Awake. The patient's gonna be wide awake while we operate on his heart.คนไข้จะตื่นรู้ตัวดีขณะเราผ่าตัดหัวใจของเขา Kung Fu Fighting (2007)
I know it's me.ฉันรู้ตัวดี Chuck Versus the Wookiee (2007)
Tereus, I have one dose left... but I know my body.เทเรอุส ชั้นเหลือยาแต่หลอดเดียว... ...แต่ชั้นรู้ตัวดี Appleseed Ex Machina (2007)
Said he knew he was going to hell.เขารู้ตัวดีว่าเขาต้องตกนรกแน่ๆ No Country for Old Men (2007)
I was aware when I made them that I was having- that I was taking some kind of risk.ฉันรู้ตัวดีว่าสิ่งที่ฉันทำไปนั้น ว่าฉันเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง Cassandra's Dream (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top