ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูปกลมรี

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปกลมรี-, *รูปกลมรี*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ovate[ADJ] ซึ่งเป็นรูปไข่, See also: รูปกลมรี, Syn. egg-shaped
spheroid[N] รูปกลมรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oblong(ออบ'ลอง) adj. เป็นรูปไข่,เป็นรูปกลมรี,เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า. n. รูปกลมรี,รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,รูปไข่., See also: oblongish adj. oblongness n., Syn. elongated
obovoid(ออบโบ'วอยด) adj. เป็นรูปไข่ไก่คว่ำ เป็นรูปกลมรีคว่ำ
oval(โอ'เวิล) adj.,n. มีรูปไข่,เป็นรูปกลมรี,สิ่งรูปไข่,ส่วนที่เป็นรูปไข่,ลูกฟุตบอล
ovate(โอ'เวท) adj. รูปไข่,รูปกลมรี.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top