ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รัฐสภา

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รัฐสภา-, *รัฐสภา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐสภา[N] congress, See also: council, parliament, caucus, senate, Syn. สภานิติบัญญัติ, Example: พรรคฝ่ายค้านสามารถคว้าที่นั่งในรัฐสภากลับคืนมาจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด, Thai definition: สภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติสภาเดียวให้หมายถึงสภานั้น, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รัฐสภา(รัดถะสะพา, รัดสะพา) น. องค์กรนิติบัญญัติ ทำหน้าที่บัญญัติกฎหมาย ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parliamentรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
House of Parliamentรัฐสภา (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Congressรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Congress of America; Congress of the United Statesรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Congress of the United States; Congress of Americaรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Supreme Sovietรัฐสภาโซเวียต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม! First Blood (1982)
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา First Blood (1982)
"Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor.ที่นี่ จอห์น แรมโบ้ ผู้ชนะของรัฐสภาเหรียญเกียรติยศอยู่ First Blood (1982)
The president addressed Congress the other day.เซสชั่นร่วมกันของรัฐสภาเมื่อ วานนี้ เขาบอกว่าเขาไม่จะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ? In the Name of the Father (1993)
Our own Congressman, the poor man's best friend,สมาชิกรัฐสภาของพวกเรา เพื่อนที่ดีทีสุดของคนยากจน The Education of Little Tree (1997)
Congressmen. The president.สมาชิกรัฐสภา ท่าน ปธน. Brokedown Palace (1999)
You want me to write to my congressman?คุณอยากให้ฉันเขียนไปยังสมาชิกรัฐสภาBrokedown Palace (1999)
W. R. Grace and the U.S. governments patent on Neem was revoked by a case we brought along with the greens of European parliament and the international organic agriculture movement.บรรษัทดับบลิว อาร์ เกรซ และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จดสิทธิบัตรต้นนีม ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรจากคดีที่เราฟ้องร้อง โดยร่วมมือกับพรรคกรีนของรัฐสภายุโรป The Corporation (2003)
I've brought you to the Library of Congress. Why?ฉันพานายมาที่ห้องสมุดรัฐสภาNational Treasure (2004)
I know his name was Guy Fawkes and I know in 1605, he attempted to blow up the Houses of Parliament.เขาคือ กาย ฟลอกส์ และก็รู้ว่าเขาพยายามระเบิดตึกรัฐสภาในปี 1605 V for Vendetta (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัฐสภา[n.] (ratthasaphā) EN: parliament ; congress   FR: parlement [m] ; congrès [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parliament[N] รัฐสภา, Syn. House of Commons

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitol(แคพ'พิทอล) n. อาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา,อาคารนิติบัญญัติของรัฐ,ศาลากลาง
congress(คอง'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n. รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,การชุมนุม,การสังวาส. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม, See also: congressional adj. ดูcongress congressionalist n. ดูcongress, Syn. council,assembly,concourse,
congressman(คอง'กริสเมิน) n. สมาชิก (ชาย) รัฐสภาอเมริกา (โดยเฉพาะของสภาผู้แทน) -pl. congressmen
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
house(n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน, Syn. dwelling
lower chambern. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lower housen. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
majority leadern. ผู้นำพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา
minority(ไมนอ'ริที,มินอ'ริที) n. ชนหมู่น้อย,กลุ่มที่น้อยกว่า,กลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่มีเสียงข้างน้อย,ความเป็นผู้เยาว์, Syn. childhood,infancy
parliament(พาร์'ละเมนท) n. สภา,รัฐสภา, See also: parliamentary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
congress(n) ที่ประชุม,รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,สภาคองเกรส
congressional(adj) ซึ่งเกี่ยวกับรัฐสภา,เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ
house(n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา
legislature(n) สภานิติบัญญัติ,รัฐสภา
parliament(n) รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ
parliamentary(adj) เกี่ยวกับรัฐสภา,ของรัฐสภา,ซึ่งมีรัฐสภา
senate(n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา
senator(n) วุฒิสมาชิก,สมาชิกรัฐสภา
senatorial(adj) เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国会[こっかい, kokkai] (n) รัฐสภา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
議会[ぎかい, gikai] (n) รัฐสภา

German-Thai: Longdo Dictionary
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัฐสภา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Reichstag (n ) รัฐสภาเยอรมัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top