ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รักแท้

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รักแท้-, *รักแท้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักแท้[N] real love, See also: true love, truelove, Syn. รักจริง, Ant. รักลวง, Example: คนที่ไม่สมหวังในความรักเชื่อว่ารักแท้ไม่เคยอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์, Thai definition: ความรักที่จริงใจ
รักแท้[N] real love, See also: true love, Example: รักแท้นั้นไม่ได้เจอกันง่ายดาย เฉกเช่นเพื่อนแท้ก็หาไม่ได้ทั่วไป, Thai definition: ความรักที่จริงใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll find someone trueเจ้าจะพบผู้ที่คือรักแท้ Labyrinth (1986)
A love that will lastที่เป็นรักแท้ตลอดกาล Labyrinth (1986)
Fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, true love, miracles.การประลองดาบ , การต่อสู้ , การทรมาน , การแก้แค้น ยักษ์ , สัตว์ประหลาด , การไล่ล่า การหลบหนี , รักแท้ , และสิ่งมหัศจรรย์ The Princess Bride (1987)
This is true love.รักแท้ ... The Princess Bride (1987)
"True love," he replied.เขาตอบว่า "รักแท้The Princess Bride (1987)
Death cannot stop true love.ความตายหยุดรักแท้ไม่ได้หรอก The Princess Bride (1987)
Your true love lives, and you marry another!รักแท้ของท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่ท่านกลับแต่งงานกับคนอื่น The Princess Bride (1987)
True love saved her in the Fire Swamp and she treated it like garbage.รักแท้ช่วยนางผ่านดงกับดักไฟ แต่นางทำราวกับเขาเป็นแค่ดินที่เปื้อนรองเท้า! The Princess Bride (1987)
His true love is marrying another tonight, so who else has the cause for ultimate suffering?รักแท้ของเขาจะแต่งงานกับคนอื่นในค่ำคืนนี้ แล้วจะมีใครเจ็บปวดได้เท่าเขาอีกล่ะ? The Princess Bride (1987)
True love. You heard him.รักแท้ ท่านได้ยินไหม? The Princess Bride (1987)
Sonny, true love is the greatest thing in the world, except for a nice M. L.T.นี่ เจ้าหนุ่ม รักแท้คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ยกเว้น ซ.ว. ดีๆ The Princess Bride (1987)
"True love." He said "true love," Max.เขาพูดว่ารักแท้ แม็กซ์ The Princess Bride (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top