Search result for

ระยะห่าง

(40 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระยะห่าง-, *ระยะห่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะห่าง[N] space, See also: gap, interval, distance, Example: การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ, Thai definition: ระยะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clearanceระยะห่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil clearanceระยะห่างน้ำมันหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing clearanceระยะห่างรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
channel spacingระยะห่างระหว่างช่องสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston clearanceระยะห่างลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
head gapระยะห่างหัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
equidistantระยะห่างเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Line spacing ระยะห่างบรรทัด [คอมพิวเตอร์]
Birth intervalระยะห่างระหว่างการตั้งครรภ์ [TU Subject Heading]
lengthความยาว, ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด ในระบบ SI ความยาวมีหน่วยเป็น เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intervalระยะห่าง, ระยะเวลาที่ปลอดอาการ, ช่วงเวลา, ระยะพัก, ระยะระหว่าง, ช่วง, ระยะที่ไม่ตั้งครรภ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And keep your distance before the tape starts running.แล้วช่วยรักษาระยะห่าง Frost/Nixon (2008)
For the first lesson I'II cut out a bodice.กะระยะห่างไว้และ... มาเรีย หลับป่าว ? Gomorrah (2008)
Give me some separation.ทิ้งระยะห่างจากฉัน 10 ระดับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
A gun to the faceเอาปืนจ่อหัวทำให้เขาไม่ร้องตะโกน ดูระยะห่างของมือทั้งสองข้างที่ถูกมัดสิ Conflicted (2009)
Some x-factor distance equation.ตัวประกอบ x - บางส่วน ระยะห่างที่เท่ากัน Air: Part 1 (2009)
You'd have to calculate the exact distanceคุณจะต้องคำนวนระยะห่างที่ตรงกัน Dex Takes a Holiday (2009)
To keep their distance.ให้รักษาระยะห่างเอาไว้ด้วย Of Human Action (2009)
I was working long-range recon on this village in the foothills near Kunar.หนูทำงานจารกรรม ในระยะห่างออกมา ภายในหมู่บ้านหนึ่ง ตรงตีนเขาใกล้เมืองคูนาร์ Playing Cards with Coyote (2009)
Come about. We need to put some distance between us and that frigate.ฟังนะ เราต้องเพิ่มระยะห่าง ระหว่างเรากับยานนั่น Holocron Heist (2009)
Evenly-spaced circular impact bruises to the right temporal and sphenoid region, continuing here along the frontal and parietal bones.วงกลมระยะห่างเท่าๆกันบนบาดแผลทางด้านขวาบริเวณกระดูกขมับและสเฟียนอยด์ ต่อเนื่องไปยังกระโหลกด้านหน้าและด้านข้าง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I'm gonna back off and keep my distance.ผมต้องกลับไป และรักษาระยะห่าง History Repeating (2009)
Kirk to Enterprise. Distance to target 5000 m.เคิร์กเรียกเอ็นเตอร์ไพรส์ ระยะห่างจากที่หมาย 5,000 เมตร Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระยะห่าง[n.] (raya hāng) EN: space ; interval   FR: espace [m] ; intervalle [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distance[N] ระยะห่าง, See also: ระยะทาง, Syn. extent, length, stretch, reach
lead[N] ระยะห่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สอง
remove[VT] ระยะห่าง, See also: ความห่าง, Syn. distance
space[N] ระยะห่าง, See also: ระยะ, ระยะเวลา, ช่วง, Syn. season, period, term
spread[N] ระยะห่าง, See also: ระยะกว้าง, Syn. distance
wheelbase[N] ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง ซึ่งมักจะวัดเป็นนิ้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
footstepn. ฝีเท้า,รอยเท้า,การก้าวเท้า,ที่สำหรับเท้าเหยียบ,ระยะห่างของก้าว,ขั้นบันได,--Phr. (follow in a person's footsteps ทำต่อเนื่อง,เลียนแบบ), Syn. pace
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
space(สเพสฺ) n. อวกาศ,ช่องว่าง,ที่ว่างเปล่า,ที่นั่ง ช่องว่างระหว่างบรรทัด,ระยะห่าง,ระยะช่อง,ระยะทาง,ระยะเวลา,หน้ากระดาษ,สลักเปิด vt.,vi. เว้นช่อง,เว้นช่องบรรทัด,เว้นระยะ,เว้นวรรค adj. เกี่ยวกับช่องว่าง,เกี่ยวกับอวกาศ, Syn. range,area,
wheelbase(วีล'เบส) n. ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง}
wingspread(วิง'สเพรด) n. ระยะห่างระหว่างปลายปีกสองข้างของเครื่องบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遠い[とおい, tooi] Thai: ระยะห่างหรือนาน English: distant

German-Thai: Longdo Dictionary
Schätzung(n) |die, pl. Schätzungen| การประเมินค่าระยะห่างหรือเวลา, การประมาณ เช่น Nach der Schätzung von Fachleuten reicht das Benzin nur noch dreizig Jahren für die ganze Welt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top