Search result for

ระคายเคือง

(35 entries)
(0.0439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระคายเคือง-, *ระคายเคือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระคายเคือง[V] irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irritateระคายเคือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritation, Localระคายเคือง, การระคายที่ผิวสัมผัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They'll all start to fray.คุณจะเริ่มระคายเคืองหรือเจ็บ Dying Changes Everything (2008)
-Yeah, I have a peeve. -I got it.เขาไม่ค่อยถูกโรคกับกุญแจมือนะ/ ช่าย ผมจะระคายเคืองนะ Iron Man 2 (2010)
Are your diamond slippers chafing?หรือเธอระคายเคือง รองเท้าเพชรที่ใส่อยู่ Night on the Sun (2010)
But you're a fool if you think your weapons will even scratch zillo beast.แต่พวกเจ้าช่างโง่เขลาถ้าคิดว่า อาวุธของเจ้านั้นจะระคายเคืองซิลโล่ บีสต์ The Zillo Beast (2010)
Have some soda.ผมคิดว่า มันอาจจทำให้พี่รู้สึกระคายเคืองได้นะ Episode #1.4 (2010)
When the aliens first hit, all our surviving troops fired every heavy weapon they had into those things -- never made a dent.กระหน่ำอาวุธทุกอย่างที่มีใส่ไอ้พวกบ้านั่น แต่พวกมันก็ไม่ระคายเคือง โอกาสที่เราจะสอยเจ้ายานนั่นให้ร่วง ถึงแม้จะใช้จรวดเม็กซ์ มันคงจะน้อยนิด Eight Hours (2011)
If it gets on your skin, it can irritate it.ถ้ามันสัมผัสผิวคุณ ทำให้ระคายเคืองได้ World Leader Pretend (2011)
I'm in such a good mood I don't think even he could ruin it.ตอนนี้ฉันกำลังอารมณ์ดี แค่เรื่องพ่อไม่ระคายเคืองฉันหรอก The Perks of Being a Wallflower (2012)
It'll irritates the gastro lining.มันจะระคายเคืองกระเพาะอาหาร I've Got You Under Your Skin (2012)
I have a pre-glaucoma condition and the light's kind of bothering my eyes.ผมเป็นต้อหินระยะแรก และแสงไฟ ทำให้ระคายเคืองตา Snake Eyes (2012)
There's less chance of a rash-- their skin is extra sensitive...มันมีโอกาสที่จะเป็นผื่นน้อยกว่า ผิวเด็กอ่อนระคายเคืองง่ายเป็นพิเศษ The Bump in the Road (2012)
Lord Liu, we shouldn't trouble the king with minor disputes like this...ใต้เท้าหลิว อย่าให้เรื่องนี้ ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเลย The Four (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระคายเคือง[adj.] (rakhāi kheūang) EN: irritant   FR: irritant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
ammoniac(อะโม' นิแอค, แอม' โมไนอะคัม) n. ยาง (gum resin) จากต้น Dorema ammoniacum ใช้เป็นยาขับเสมหะและต้านการระคายเคือง (gum ammoniac)
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
chlorpheniraminen. ยาแก้อาการแพ้และระคายเคืองชนิดหน
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
craw(ครอ) n. ถุงลมหรือกระเพาะของแมลงหรือนกหรือไก่,กระเพาะสัตว์ -Id. (stick in someone's craw ทำให้รับได้ยาก,เป็นที่ระคายเคือง)

English-Thai: Nontri Dictionary
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
irritability(n) ความโกรธง่าย,ความฉุนเฉียวง่าย,ความหงุดหงิด,ความระคายเคือง
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือง
irritant(adj) ซึ่งทำให้โกรธ,ซึ่งระคายเคือง
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง
nettle(vt) ทำให้โกรธ,กระตุ้น,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน
rasp(vt) ขูด,ถูด้วยตะไบ,ครูด,ทำให้ระคายเคือง
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์
vex(vt) รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ก่อกวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top