Search result for

รอดพ้น

(30 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอดพ้น-, *รอดพ้น*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
escape from arrestรอดพ้นจากการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If that is the truth, you shall not avoid death penaltyหากที่เจ้าเล่าเป็นเรื่องจริง ก็คงไม่อาจรอดพ้นโทษตายได้ Portrait of a Beauty (2008)
You know the arrangements and you agree to our new identities and immunity from prosecution?คุณรู้ที่เตรียมการ และคุณยินยอมที่จะให้ตัวตนเราใหม่ และก็การรอดพ้นจากการดำเนินคดี The Bank Job (2008)
Scholars and philosophers, my lord, escaping persecution.เป็นเหล่านักวิชาการ และนักปรัชญา ที่รอดพ้นจากการประหารเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
I want to know who thinks they can sell a child's finger and get away with it.ฉันอยากจะรู้ว่าเรื่องของคน ที่พวกเขาขายนิ้วมือของเด็ก และรอดพ้นจากการถูกลงโทษ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You'll not only avoid jail time, but you can take great pride in knowing you helped dismantle this country's greatest threat to its own democracy.นายจะไม่แค่รอดพ้นจากการติดคุก แต่นายจะภูมิใจมาก ที่ได้ช่วยถอนรากถอนโคนภัยคุกคามประเทศนี้ กับประชาธิปไตยของมันเอง Scylla (2008)
So I can thank them for saving us from this disaster.จะได้ไปขอบคุณเค้า ที่ช่วยเราให้รอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Unless we find the Dragon Balls... and our desire to Piccolo of the world banned... otherwise we will not defend voted against the Warlord.จนกว่าเราจะค้นพบดราก้อนบอล และใช้คำอธิษฐาน เพื่อเนรเทศมารพิคโคโล่ไปจากโลกนี้ เราจะไม่มีทางรอดพ้น จากการถูกฆ่าล้างโลก Dragonball: Evolution (2009)
And I know we were laying low, trying to shake off this ATF stink.และฉันรู้ว่าพวกเราพยายามต่อสู้ พยายามที่จะ หนีให้รอดพ้นจากรัฐบาลกลางระยำ Smite (2009)
To rescue her from social extinction.ให้ช่วยเธอรอดพ้นการสูญสิ้นไปจากวงสังคม The Freshmen (2009)
And after they saved the world from total destruction, the frog went back to its family with all that it had learned,และหลังจากพวกเขาได้ช่วยโลก ให้รอดพ้นจากการทำล้ายล้าง ในครั้งนั้น พวกกบก็กลับบ้าน ไปหาครอบครัวของพวกเขา และทั้งหมด ก็ได้เรียนรู้ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Four words.ผ่าน! [แดซองรอดพ้นจากการทำอาหาร] ผ่าน! Our Family Wedding (2010)
"Our marriage, their wedding."( แดซองรอดพ้นจากการทำอาหาร) Our Family Wedding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอดพ้น[v. exp.] (røtphon) EN: escape ; be free of ; miss   FR: réchapper ; s'en tirer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bluff one's way out of something[IDM] รอดพ้นด้วยการเสแสร้งหรือหลอกลวง
break out[PHRV] หนีรอด, See also: รอดพ้นจาก, Syn. burst out
burst out[PHRV] หนีรอด, See also: รอดพ้น, หลุดพ้น, Syn. break out, bust out, crash out
bust out[PHRV] หนีรอดจาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: รอดพ้นจาก
get loose[PHRV] หนีรอด, See also: รอดพ้น, Syn. break loose, get free, let loose, set free
get off with[PHRV] หลุดรอด, See also: รอดพ้น (โทษ), Syn. get away with, get off
get off with[PHRV] รอดพ้นจาก (การบาดเจ็บ, อันตราย), Syn. get off
get off[PHRV] รอดพ้นอันตราย, Syn. get off with
get off[PHRV] รอดพ้น, See also: หลุดพ้น, Syn. get out of
get out[PHRV] หนีรอด, See also: รอดพ้น, Syn. get out of, worm out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salve(แซฟว,ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล,ขี้ผึ้ง,น้ำมันขี้ผึ้ง,ยาบรรเทา,สิ่งบรรเทา,การทำให้ผ่อนคลาย,การประจบสอพลอ,การปลอบใจ -v. บรรเทา,บำรุงขวัญ,ทำให้ผ่อนคลาย,กู้,กอบกู้,ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต, Syn. ointment

English-Thai: Nontri Dictionary
deliver(vt) ช่วยให้รอดพ้น,ช่วยทำคลอด,นำส่ง,มอบ,โยน,กล่าว
immunity(n) ความรอดพ้น,ความปลอดภัย,ความทนทาน
immunize(vt) ทำให้รอดพ้น,ทำให้พ้นอันตราย
salvation(n) การช่วยชีวิต,การช่วยให้พ้นบาป,การรอดพ้นภัย

German-Thai: Longdo Dictionary
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top