Search result for

รถจักร

(52 entries)
(0.1817 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รถจักร-, *รถจักร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถจักร[N] locomotive, See also: engine, Example: ชาวอังกฤษประดิษฐ์รถจักรไอน้ำ ซึ่งสามารถแล่นได้ด้วยตนเองได้เป็นผลสำเร็จ, Count unit: ขบวน
รถจักรยาน[N] bicycle, Syn. จักรยาน, รถถีบ, Example: รถจักรยานหายเข้าไปในความมืดมิดของราตรีกาล, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่เดินด้วยกำลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่เป็นการลากเข็น
รถจักรยานยนต์[N] motorcycle, Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์, Example: จอมกระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตาผม, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รถจักรน. รถหัวขบวนรถไฟ มีเครื่องยนต์ใช้ลากจูงรถไฟทั้งขบวน, หัวรถจักร ก็เรียก.
รถจักรยานน. รถถีบ
รถจักรยานรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่เป็นการลากเข็น.
รถจักรยานยนต์น. รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และมีล้อไม่เกิน ๒ ล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกิน ๑ ล้อ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diesel locomotivesรถจักรดีเซล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you eat a train's heart?เธอนี่กินหัวรถจักรเป็นอาหารรึไง? Episode #1.5 (2009)
If he's going to eat anything, of course it's going to be a heart.ถ้าเราจะกินนะ\ เราก็จะเลือกกินหัวรถจักรก่อนสิ Episode #1.5 (2009)
Not on a bicycle.ไม่ใช่บนรถจักรยาน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
- I don't get it!- กูไม่เก็ทโว้ย! - บ่ายสาม ที่จอดรถจักรยาน Comparative Religion (2009)
Go buy a bicycle with the salary that you're getting this month.เอาเงินเดือนที่จะได้เดือนนี้ ไปซื้อรถจักรยานสิ. Shining Inheritance (2009)
When his moped hit the side of that arby's.ตอนที่รถจักรยานยนต์ของเขา ไปชนเข้ากับร้าน Arby's Investigative Journalism (2010)
It's a locomotive that runs on us.มันคือหัวรถจักรที่แล่นบนตัวเรา Paradigms of Human Memory (2011)
Between the sun and moon, there -- there's a bicycle, a tennis racket, and a camera.ระหว่างพระอาทิตย์และพระจันทร์ มีรถจักรยาน ไม้แร็คเก็ตเทนนิส และกล้อง Where There's a Will (2011)
I bought an N-gauge locomotive.ฉันซื้อหัวรถจักร N-gauge มา The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Faster than a locomotive.เร็วกว่าหัวรถจักรนะเนี่ยเรา Documentary Filmmaking: Redux (2011)
(CRUNCH) That's where the motorcycle kicks in.CRUNCH: นั่นคือสิ่งที่ รถจักรยานยนต์เตะค่ะ The Art of the Steal (2013)
You know, that motorcycle would make a beautiful café racer.รู้มั้ยว่ารถจักรยานยนต์จะทำให้ เสื้อด้านหลังติดคาเฟ่สวยงาม We Are Family (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถจักร[n.] (rotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine   FR: locomotive [f]
รถจักรยาน[n. exp.] (rot jakkrayān) EN: bicycle ; bike   FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f]
รถจักรยานยนต์[n.] (rot jakkrayānyon) EN: motorcycle   FR: vélomoteur [m] ; moto [f] ; motocyclette [f] ; motocycle [m]
รถจักรยานสามล้อ[n. exp.] (rot jakkrayān sāmlø) EN: tricycle   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicycle[N] รถจักรยานสองล้อ, See also: รถถีบสองล้อ, Syn. bike
moped[N] รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ซีซี)
motor scooter[N] รถจักรยานยนต์ขนาดเบา, Syn. scooter
motorbike[N] รถจักรยานยนต์, See also: รถมอเตอร์ไซด์, Syn. motorcycle
motorcycle[N] รถจักรยานยนต์, See also: รถเครื่อง, รถมอเตอร์ไซค์, Syn. motorbike, bike
scooter[N] รถมอเตอร์ไซด์ที่มีขนาดเล็กและมีแผ่นรองเท้า, See also: รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก, รถสคูเตอร์, Syn. motor scooter
velocipede[N] รถจักรยานสองล้อหรือสามล้อในสมัยก่อน, Syn. bicycle, tricycle
wheel[N] รถจักรยาน (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cycle(ไซ'เคิล) n. วงจร,วัฎจักร,รอบ,วง,การหมุนเวียน,ชุด vi. ขี่รถจักรยาน,หมุนรอบ, Syn. eon
engine(เอน'จิน) n. เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร,รถจักร,เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง,เครื่องทรมาน.
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive
minibike(มิน'นิไบคฺ) n. รถจักรยานต์ขนาดเล็กและเตี้ย
motorbike(โม'เทอะไบคฺ) n. รถจักรยานยนต์สองล้อ, Syn. motorcycle
motorcycle(โม'เทอไซเคิล) n.,v. (ขับขี่) รถจักรยานยนต์สองล้อ., See also: motorcyclist n.
pedal(เพด'เดิล) n. ที่เหยียบ vi.,vt. เหยียบ,ถีบรถจักรยาน,เหยียบที่เหยียบ. adj. เกี่ยวกับเท้า, Syn. lever,bar,pry
rodeo(โร'ดีโอ) n. การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและใช้ห่วงเชือกคล้องวัว,การต้อนจับปศุสัตว์,คอกสำหรับจับปศุสัตว์,การแสดงความสามารถในการขี่รถจักรยานยนต์ pl. rodeos
scooter(สคูท'เทอะ) n. รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น,รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่ มีแผ่นวางเท้า,รถสคูเตอร์,เรือใบท้องแบนมีแคร่เลื่อน (ใช้วิ่งบนหิมะหรือในน้ำ)
unicycle(ยู'นิไซเคิล) n. รถล้อเดี่ยว (โดยเฉพาะรถจักรยานถีบ), See also: unicyclist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cycle(n) วงจร,การหมุนเวียน,วัฏจักร,รถจักรยาน,วง,รอบ
engine(n) เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร
locomotive(n) หัวรถจักร,หัวรถไฟ
tandem(n) รถเทียมม้าสองตัว,รถจักรยานสองที่นั่ง
treadle(n) กระไดรถจักรยาน,คันถีบเปียโน
velocipede(n) รถจักรยานเด็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
自転車[じてんしゃ, jitensha, jitensha , jitensha] (n ) รถจักรยาน

German-Thai: Longdo Dictionary
fahren(vt) |fuhr, hat gefahren, +A| ขับหรือขี่(รถหรือรถจักรยาน) เช่น Er hat das Auto in die Garage gefahren. ซึ่งเท่ากับ Er ist mit dem Auto in die Garage gefahren.
Fahrradschlauch(n) |der, pl. Fahrradschläuche| ยางในของรถจักรยาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top