ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุ่งยิ่ง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุ่งยิ่ง-, *ยุ่งยิ่ง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รกอก[えんどつーえんど] (vi vt slang ) ยุ่งยิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุ่งยิ่งก. ยุ่งจุก ๆ จิก ๆ เช่น ยุ่งยิ่งเรื่องปัญหาครอบครัว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You here to mess us up?เธอทำยุ่งยิ่งกว่าพวกเราอีกนะ? Swing Girls (2004)
You know, you play this game, things are gonna get a little messy.คุณรู้ใช่ไหมว่าหากเล่นต่อไป เรื่องมันจะยุ่งยิ่งขึ้น Coup de Grace (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุ่งยิ่ง[adv.] (yungying) EN: restlessly   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top