ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุคกลาง

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุคกลาง-, *ยุคกลาง*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Middle Agesยุคกลาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a teacher of medieval literature.เขาเป็นศาสตราจารย์ ของวรรณคดียุคกลาง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I'm gonna get medieval on your ass.ฉันจะได้รับในยุคกลางในตูดของคุณ Pulp Fiction (1994)
It feels as though we have ascended a medieval stone fortress... towering above the center of Asia.รู้สึกเหมือนกำลังปีนขึ้นบน ปราการหินแบบยุคกลาง ที่ตระหง่านอยู่เหนือภูมิภาคเอเชียกลาง Seven Years in Tibet (1997)
Thank you, thank you, thank you. Fight Club.เราเป็นคนยุคกลางแห่งประวัติศาสตร์นะ Fight Club (1999)
I want to be a professor of medieval literature.ฉันอยากเป็นครูสอนบทประพันธ์ยุคกลาง Never Been Kissed (1999)
You´re medieval Barbie?บาร์บี้ยุคกลาง Never Been Kissed (1999)
Medieval life uh was a collectively lived lifeชีวิตในยุคกลางนั้นเป็นการดำรงชีวิตแบบชุมชน The Corporation (2003)
I'll have the medieval meal.ขอเป็นอาหารแบบยุคกลางนะ Shrek 2 (2004)
One medieval meal, and...แบบยุคกลางที่นึง, กับ... Shrek 2 (2004)
And this comes with medieval meal.และนี่ของแถมมากับอาหารยุคกลาง Shrek 2 (2004)
Or it could be, since the primary writing medium of the time was iron gall ink, the "pen" is... just a pen.หรืออาจจะเป็น, การเขียนของยุคกลางใช้เหล็กจิ้มหมึกเขียน, "ปากกา"... . National Treasure (2004)
I'm going to study how medieval philosophiesผมก็จะเรียน ต่อทางด้าน หลักธรรมศาสนาของโบสถ์ในสมัยยุคกลาง Love So Divine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุคกลาง[n. prop.] (Yuk Klāng) EN: Middle Ages ; Medieval Age   FR: Moyen Âge = Moyen-Âge [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
mediaeval(มีดิอี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคกลาง., See also: mediaevalism n. mediaevalist n.
medieval(มีดิอี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคกลาง,สมัยเก่า,ล้าสมัย
minstrel(มิน'สเทรล) n. นักดนตรีในยุคกลางผู้ที่ร้องเพลงหรือท่องบทกวีไปด้วย,นักดนตรี,นักร้อง,นักกวี,ตัวตลกที่ร้องเพลงด้วย, See also: minstrelsy n., Syn. rhymer
poleax(โพล'แอคซฺ) n. ขวานด้ามยาวที่ใช้เป็นอาวุธในยุคกลาง. vt. ฟันหรือฆ่าด้วยขวานดังกล่าว pl. poleaxes
poleaxe(โพล'แอคซฺ) n. ขวานด้ามยาวที่ใช้เป็นอาวุธในยุคกลาง. vt. ฟันหรือฆ่าด้วยขวานดังกล่าว pl. poleaxes

English-Thai: Nontri Dictionary
mediaeval(adj) เกี่ยวกับยุคกลาง
medieval(adj) เกี่ยวกับยุคกลาง
MIDDLE Middle Ages(n) มัชฌิมยุค,มัธยสมัย,ยุคกลาง,สมัยกลาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top