ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยืนยาว

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืนยาว-, *ยืนยาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืนยาว[V] live long, See also: have longevity, Example: นับถึงเดือนนี้ ครูก็มีอายุยืนยาวมา 90 ปีแล้ว, Thai definition: มีระยะเวลายาวนาน (มักใช้แก่ชีวิต)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want him to live a long life, alone with his cowardice.ข้าต้องการให้เขามีชีวิตยืนยาว อยู่กับความขลาดกลัวของเขาโดยลำพัง The Princess Bride (1987)
I wish it to be long.ขอให้อยู่ยืนยาวนะ Seven Years in Tibet (1997)
You're gonna go on... and you're gonna make lots of babies.มีชีวิตยืนยาว มีลูกเต็มบ้าน Titanic (1997)
The enduring myth of Heaven.เรื่องเล่าที่ยืนยาวของสวรรค์ City of Angels (1998)
You'll live a long life, full and rich.ชีวิตคุณจะยืนยาว สุขสบาย ร่ำรวย The Red Violin (1998)
The friendship you talked about doesn't go further than this?มิตรภาพที่คุณพูดถึง มันไม่ได้ยืนยาวกว่านี้หรอคะ? GTO (1999)
"Of the many fearsome beasts that roam our land none is more deadly than the basilisk.ในบรรดาสัตว์ร้ายที่อยู่ในดินแดนเรา ไม่มีอะไรร้ายกาจกว่า บาซิลิสก์ ซึ่งมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้หลายร้อยปี Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Longevity is a big hardship in Continuous Hell"อายุยืนยาวทุกข์ทรมานในนรกไม่สิ้นสุด Infernal Affairs (2002)
People will live longer. They'll stay young longer.ผู้คนจะมีชีวิตที่ยืนยาว พวกเขาจะคงสภาพหนุ่มสาวได้ยาวนาน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
My advice to you lovely ladies... on keepin' a long-lasting, happy marriage... is to give it up.การจะครองคู่ ให้มีความสุขยืนยาวนั้น เราต้องหมั่นขยันอึ๊บ Big Momma's House 2 (2006)
A marriage doesn't last that long without allowing the other person to be who he has to be.การแต่งงานไม่ยืนยาวอย่างนั้น โดยปราศจากการยินยอมให้อีกคนหนึ่ง เป็นคนที่เขาต้องเป็น Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
That old battle-Ax is gonna outlive us all!ยายแก่ร่านสวาทนั่น อายุจะยืนยาวกว่าเราอีก Now You Know (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืนยาว[v.] (yeūnyāo) EN: live long ; have longevity   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
longevity(ลอนเจฟ'วิที) n. ชีวิตอันยืนยาว,ระยะยาวนานของชีวิต,ช่วงชีวิต
panhandlen. ด้ามกระทะ,บริเวณผืนแผ่นดินที่ยืนยาวและแคบ vi. ขอทานตามถนน, See also: panhandler n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top