ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยี้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยี้-, *ยี้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยี้(int) Damn!, See also: Darn!, Syn. อี๊, Example: ยี้! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยี้อ. คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้น เช่น ยี้ ! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, อี๊ ก็ว่า.
ยี่ ๑ว. สอง ในคำว่า ยี่สิบ, ที่สอง เช่น เดือนยี่ (คือ เดือนที่ ๒ นับทางจันทรคติ), โบราณใช้ว่า ญี่ ก็มี.
ยี่ ๒น. ปีขาล.
ยี่ก่าน. ขนนกที่ปักหมวก.
ยี่ภู่น. ที่นอน, ฟูก, ผ้าปู, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระยี่ภู่.
ยี่สกน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด <i>Probarbus jullieni</i> Sauvage ในวงศ์ Cyprinidae ลำตัวยาวเพรียว แบนข้าง มีหนวดสั้นที่มุมปากข้างละ ๑ เส้น มีแถบสีดำเด่นพาดตามยาวเฉพาะบนลำตัว ๗-๘ แถบ ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร, ยี่สกทอง ก็เรียก.
ยี่สกทอง<i>ดู ยี่สก</i>.
ยี่สงน. ถั่วยี่สง. <i>(ดู ถั่วลิสง ที่ ถั่ว ๑)</i>.
ยี่สนน. ชื่อปลากระเบนทะเลชนิด <i>Aetobatus narinari</i> (Euphrasen) ในวงศ์ Myliobatidae ผิวหนังเรียบ ใกล้โคนหางด้านบนมีเงี่ยง ๑-๔ เงี่ยง เรียงอยู่ชิดกัน ด้านหลังสีดำมีจุดสีขาวกระจายอยู่ส่วนท้าย ด้านท้องสีขาว ขนาดกว้างได้ถึง ๔ เมตร, กระเบนเนื้อดำ ก็เรียก.
ยี่สาน, ยี่ส่านน. ตลาดของแห้ง, ที่ขายของแห้ง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll crush your bones!ฉันจะบดขยี้ กระดูกของคุณ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They carry gold not paper dollars. And they're going to beat the South.พวกนี้พกทองแทนธนบัตร และจะบดขยี้ฝ่ายใต้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I've decided to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes!ฉันต้องบดขยี้ร็อคริดจ์ให้เป็นผุยผง Blazing Saddles (1974)
Darn you.ยี้คุณ Mad Max (1979)
Goddam, boy.ยี้ The Blues Brothers (1980)
Jing'er, you came at the right time.เจ๋งยี้, เจ้ามาได้ถูกเวลาแล้ว. Return of the Condor Heroes (1983)
Jing'er's martial arts have improved again.วรยุทธของเจ๋งยี้รุดหน้าขึ้นอีกแล้ว. Return of the Condor Heroes (1983)
Yeah, like if he's really bad, like all cut up and blood and shit all over him, ใช่ เช่นถ้าศพไม่สวย เลือดท่วม หนอนยั้วเยี้ยล่ะ Stand by Me (1986)
Jeez, that ending sucks.ยี้ จบแบบโคตรห่วย Stand by Me (1986)
Jeez, Gordie, how come you didn't get some breakfast stuff likeยี้ กอร์ดี นายเอาอาหารเช้าแบบนี้ มาได้ไงวะ Stand by Me (1986)
What are you going to do? What? I fucking fly at him.นายจะทำไงกับมัน ฉันจะขยี้มัน Goodfellas (1990)
Sorry, Fletcher.ช่วงนี้จะพักโรงแรมเล็กๆแถวๆยี้ Hero (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยี่[yī] (num) EN: two ; second  FR: deux ; deuxième
ยี้[yī] (x) EN: Damn ! ; Dam !
ยี่งเลวลงทุกที[ying lēo long thukthī] (x) FR: de pire en pire
ยี่สง[yīsong] (n) EN: groundnut
ยี่สิบ[yīsip] (num) EN: twenty ; 20  FR: vingt ; 20
ยี่สิบอ็ด[yīsip-et] (num) EN: twenty-one ; 21  FR: vingt-et-un ; 21
ยี่หร่า[yīrā] (n) EN: fennel ; cumin  FR: fenouil [ m ] ; cumin [ m ]
ยี่หร่าคั่ว[yīrā khūa] (n, exp) EN: roasted cumin seeds
ยี่ห้อ[yīhø] (n) EN: brand name ; trademark ; marque ; brand  FR: marque déposée [ f ] ; marque de fabrique [ f ] ; marque de commerce [ f ]
ยี่ห้อ[yīhø] (n) EN: manner ; characteristic ; type ; habit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annihilate(อะไน' ฮิเลท) vt. ทำลายล้าง, บดขยี้. -annihilator n., Syn. eradicate
crush(ครัช) { crushed, crushing, crushes } n. ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, บด, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย, ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น, บด, กำจัด, ทำลาย, ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด, ความหลงใหลอย่างมาก, สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก, น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก, ซึ่งบดขยี้, ซึ่งทำให้สยบ, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด
mangle(แมง'เกิล) vt. ตัดเฉือนหรือขยี้จนเสียรูปเสียร่าง, ทำให้เสีย, ทำให้เสียหาย, ทำให้บุบบู้บี้, ทำให้แหลกเหลว, รีดน้ำออกจากผ้า, กลิ้งให้เรียบ n. เครื่องรีดน้ำออกจากผ้า, เครื่องบีบผ้าที่ซักแล้วด้วยลูกกลิ้ง, See also: mangler n. -S...
pulverise(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง, บด, ขยี้, ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush
pulverize(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง, บด, ขยี้, ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้, หวาย, เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย, สิ่งทำลาย, สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน, ลงแส้, โบย, หวด, ทำโทษ, วิจารณ์อย่างรุนแรง, ประณาม, ทำลาย, ขยี้, ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
squelch(สเควลชฺ) vt., n. (การ) ขยี้, บด, บดขยี้, กำจัด, ทำลาย, ขจัด, ระงับ, ดับ, บีบคั้น, ทำให้เกิดเสียงผลัวะ, ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น, การขยี้, การกำจัด, การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก, ตี, ประทับ, กระแทก, กระทืบ, เหยียบ, บด, กด, ขยี้, กำจัด. vi. กระทืบ, เหนียบ, ย่ำ n. ตราประทับ, ตรา, รอยด่างประทับ, ดวงตราไปรษณียากร, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์, เครื่องหมาย, สิ่งที่เห็นได้ชัด, เครื่องประทับตรา, เครื่องบด, เครื่องขยี้, เครื่องทุบ, การกระทืบ, การย่ำ,
stifle(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หายใจไม่ออก, อุดปาก, บีบคอ, ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก, ปราบปราม, ขยี้, กำจัด, อด, กลั้น. vi. กลายเป็นหายใจไม่ออก, หอบ., See also: stifler n., Syn. suffocate

English-Thai: Nontri Dictionary
crumple(vt) บี้, ขยี้, ละลาย, ทำให้ย่น, ทำให้ยู่ยี่
crush(vt) ทำลาย, บด, ขยี้, คั้น, ทำให้แตก, กำจัด
pulverize(vt) บดเป็นผง, บดขยี้
squelch(vt) ทำให้หยุด, กด, ระงับ, กำจัด, บดขยี้
suppress(vt) ปราบปราม, เลิก, กดขี่, กลั้น, ห้าม, ทำลาย, บดขยี้
tread(vt) เหยียบ, ย่ำ, ย่างเท้า, บดขยี้, เต้นรำ

German-Thai: Longdo Dictionary
zerdrücken(vt) |zerdrückte, hat zerdrückt| บด ขยี้ กดให้แบน
reiben(vt) |rieb, hat gerieben| ขัดถู, ขยี้ เช่น Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. ฉันขยี้ตาตัวเองแล้วก็มองไปที่นั่นอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top