ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยิ่งใหญ่ที่สุด

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยิ่งใหญ่ที่สุด-, *ยิ่งใหญ่ที่สุด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father thinks he was the greatest.พ่อของฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด The Old Man and the Sea (1958)
If Durocher had continued coming here your father would think he was the greatest manager.หาก ดูโรเชอ ก็ยังคงมาที่นี่ คุณพ่อของคุณจะคิดว่า เขาเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด The Old Man and the Sea (1958)
Who is the greatest manager, really?ใครเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จริงๆ? The Old Man and the Sea (1958)
The dark water of the gulf is the greatest healer that there is. "เป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มี The Old Man and the Sea (1958)
She's the greatest piece of ass I've had and I've had them all over the world.เธอเป็นชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาฉันมีและฉันได้มีพวกเขาทั่วโลก The Godfather (1972)
This is the strongest thing on earth.นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Idemo dalje (1982)
I could have been your greatest adventure.ฉันจะได้รับการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The greatest revenge idea a kid ever had.ไอเดียการแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เด็กเคยมี Stand by Me (1986)
Sonny, true love is the greatest thing in the world, except for a nice M. L.T.นี่ เจ้าหนุ่ม รักแท้คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ยกเว้น ซ.ว. ดีๆ The Princess Bride (1987)
Well, Marcus, we are on the brink of the recovery of the greatest artifact in the history of mankind.ดีล่ะ, มาร์คัส, เราใกล้ถึงปลายทางแล้ว ของการค้นพบวัตถุที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
An unknown which they can't bear to face their greatest fear.ไม่รู้จักที่พวกเขาไม่สามารถทนที่จะเผชิญหน้ากับ ... ... ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Tonight you have learned the final and greatest truth of the ninja that ultimate mastery comes not of the body but of the mind.คืนนี้คุณได้เรียนรู้ ... ... ความจริงขั้นสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของนินจา ... ว่า ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supreme(ซะพรีม') adj. สุดยอด,สุดขีด,มีอำนาจสูงสุด,สำคัญที่สุด,เกี่ยวกับรัฎฐาธิปัตย์,ยิ่งใหญ่ที่สุด, See also: supremely adv. supremeness n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top