ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยอมทำตาม

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยอมทำตาม-, *ยอมทำตาม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us take a solemn oath in his name that, come what may we will not submit to this law.ขอให้เรามาร่วมสาบานต่อพระองค์ ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิด เราจะไม่ยอมทำตามกฎหมายนี้ Gandhi (1982)
You don't do what you want.คุณไม่ยอมทำตาม/สิ่งที่คุณต้องการ The Notebook (2004)
I'll keep my end of the bargain.ฉันยอมทำตามสัญญา ที่ให้ไว้กับเธอก็ได้ Spygirl (2004)
She won't budge.เธอไม่ยอมทำตาม Innocent Steps (2005)
The loser grants one wish whatever it is.คนแพ้ต้องยอมทำตามที่คนชนะสั่ง ทุกกรณี Art of Seduction (2005)
Well, these inmates became belligerent and they refused to rack in.ก็ไอ้พวกนักโทษมันแข็งข้อ ไม่ยอมทำตาม Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I gave in because of Prince Dae-So and Na-Ru's threat. I should die because of this crime.ข้าต้องยอมทำตามเพราะองค์ชายแดโซและนารูขู่จะฆ่าข้า ข้าสมควรตายที่ทำอย่างนั้น Episode #1.43 (2006)
Allow an old man his indulgences.คุณยอมทำตามใจคนแก่ซักหน่อยได้ไหมล่ะ The Da Vinci Code (2006)
- They'd do anything for you right now.-พวกเค้ายอมทำตามคุณแน่ Eight Below (2006)
- I'm not following.- ฉันจะไม่ยอมทำตามBandidas (2006)
They won't capitulate, as long as they think their rescue attempt will succeed.พวกมันจะไม่ยอมทำตาม ตราบใดที่คิดว่าแผนช่วยตัวประกันจะสำเร็จ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
He said he's not going to give in to your demands.เขาบอกว่าจะไม่ยอมทำตามที่คุณขอ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquiesce[VI] ยอมทำตาม, See also: ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ, Syn. consent, comply, submit
accede to[PHRV] ยอมทำตาม, See also: ยอมรับ, ยินยอมรับ, Syn. succeed to
bend before[PHRV] ยอมทำตาม, See also: ยอมตาม, ยินยอม, ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow before
capitulate[VI] ยอมทำตาม, Syn. submit, yield
cooperate[VI] ยอมทำตาม, See also: ทำตามที่สั่ง, Syn. comply
cave in[PHRV] ยอมทำตาม
comply with[PHRV] ยอมทำตาม, See also: เชื่อฟัง, ยอมจงรักภักดี, Syn. abide by, conform to
defer to[PHRV] ยอมทำตาม, See also: เชื่อ, คล้อยตาม, Syn. submit to

German-Thai: Longdo Dictionary
niemand(pron.) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top