Search result for

มีหน้า

(38 entries)
(5.0479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีหน้า-, *มีหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีหน้า    [V] dare to, See also: be unashamed, be shameless, be brazen-faced, have the cheek to do sth., Syn. ไม่อาย, กล้า, หน้าด้าน, ด้าน, Ant. อาย, Example: ของเก่ายังไม่ใช้ยังมีหน้ามายืมกันอีก, Thai definition: ไม่รู้สึกอาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มีหน้าว. ไม่รู้สึกอาย (ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือดูหมิ่น), มักใช้กับคำ ยัง เช่น โกรธกันแล้วยังมีหน้ามาพูด เก่าไม่ใช้ ยังมีหน้ามายืมใหม่อีก.
มีหน้ามีตาว. มีคนนับถือ, มีเกียรติ, ได้รับความยกย่อง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm delivering you to your mother, and that's it.ฉันมีหน้าที่เอานายไปส่งแม่นาย และดังนั้น Birthmarks (2008)
She had an obligation... to be there when I needed her.เธอมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะ... ต้องอยู่เมื่อผมต้องการ And How Does That Make You Kill? (2008)
We have an obligation,too.เราก็มีหน้าที่เหมือนกัน And How Does That Make You Kill? (2008)
- We all have duties. Even Arthur.- เราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ แม้กระทั่ง อาร์เธอร์ก็ตาม Valiant (2008)
I have the deepest sympathy for you and would have this barbarian wiped off the face of the earth.ข้าก็รู้สึกสงสารเจ้าจับใจ และอยากให้พวกมันไม่มีหน้าอยู่บนโลกได้อีก The Moment of Truth (2008)
I am a protocol droid on a diplomatic...ข้าเป็นโปรโตคอลดรอยด์ มีหน้าที่ทางการฑูต... Bombad Jedi (2008)
It is my responsibility to protect the people of this land from its enemies.ข้ามีหน้าที่ต้องปกป้อง ประชาชนจากศัตรู To Kill the King (2008)
It is not Uther's job to be liked.อูเธอร์ไม่ได้มีหน้าที่ทำให้คนชอบ To Kill the King (2008)
It was this book. Page 198.หนังสือเล่มนี้มีหน้าที่198 Heartbreak Library (2008)
Your duty is to protect and support the Crown Prince.เจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องรักษา และดูแลราชบัลลังค์ The Kingdom of the Winds (2008)
I thought the DA just played golf with the mayor.นึกว่าอัยการมีหน้าที่แค่เล่นกอล์ฟกับนายก The Dark Knight (2008)
Gotham needs a hero with a face.กอทแธม ต้องการฮีโร่ ที่มีหน้าตา The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีหน้าที่[v. exp.] (mī nāthī) FR: avoir mission de

English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
busty    [ADJ] มีหน้าอกใหญ่
good-looking    [ADJ] มีหน้าตาดี, See also: สวย, หล่อ, ชวนมอง, น่าดึงดูดใจ, Syn. cute, pretty, handsome, Ant. unattractive
owe it to    [PHRV] มีหน้าที่ต่อ
ory    [SUF] เกี่ยวกับ, See also: มีหน้าที่, มีเหตุผล
well-looking    [ADJ] มีหน้าตาดี, See also: งดงาม, สวยงาม, ดูดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
bosomed(บูซ'เซิมดฺ) adj. มีหน้าอก,ปิดบังไว้
bosomy(บูซ'เซิมมี่) adj. มีหน้าอกใหญ่
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
bulldog(บูล'ดอก) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหน้าและคอใหญ่/ตัวเตี้ย/ขนสั้น/บึกบึน,หมาแตร adj. มีคอใหญ่และสั้น.
buxom(บัค'เซิม) adj. มีหน้าอกใหญ่,อวบอัด,ท้วม, See also: buxomness n. ดูbuxom
chesty(เชส'ที) adj. ซึ่งมีหน้าอกกว้างหรือใหญ่,ทะนงตัว,หยิ่ง,เกี่ยวกับโรคทรวงอก., See also: chestiness n.
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
control unitหน่วยควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หน่วยควบคุม มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด กล่าวคือ ควบคุมการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรกะ ควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก (main memory) กับหน่วยความจำในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ติตต่อและควบคุมการทำงานของหน่วยรับข้อมูลและแสดงผล (input/output unit) เป็นต้นว่า รับข้อมูลเข้ามาเก็บในหน่วยความจำ ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งจัดการให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และแสดงผลตามคำสั่งด้วยดู central processing unit ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
reputation(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
repute(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top