ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีความสุข

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีความสุข-, *มีความสุข*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
มีความสุข(n)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิณณ์[วิน] (n) มีความสุข, หล่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Doc, Happy, หมอมีความสุข Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Happy, ma'am.มีความสุขแหม่ม นั่นฉัน. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To be haррy foreverจะมีความสุขตลอดไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To be haррy forever I knowจะมีความสุขตลอดไปฉันรู้ว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To be haррy forever we knowจะมีความสุขตลอดไปเรารู้ว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's the only time I'm really happy: dreaming.ช่วงเวลาที่ฉันมีความสุข คือตอนฉันฝัน The Great Dictator (1940)
We want to live by each other's happiness, not misery.เราทุกคนต่างอยากมีความสุข The Great Dictator (1940)
Good Geppetto, you have given so much happiness to others.ดี เจเปโท ที่คุณได้รับ มีความสุขมากกับคนอื่น ๆ Pinocchio (1940)
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด! Pinocchio (1940)
- I- - I'm so happy to see you!ฉันมีความสุขที่จะเห็นคุณ! Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีความสุข[mī khwāmsuk] (adj) EN: happy  FR: heureux
มีความสุขมาก[mī khwām suk māk] (v, exp) EN: be on cloud nine  FR: être au septième ciel ; être aux anges

English-Thai: Longdo Dictionary
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blessed(adj) มีโชค, See also: มีความสุข
blissful(adj) ผาสุก, See also: มีความสุข, Syn. ecstatic, joyful
cheerful(adj) มีความสุขและมองโลกในแง่ดี, See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส, Syn. gay, merry, optimistic, Ant. unhappy, depressed
delight(vi) พอใจ, See also: มีความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม, Syn. exult, celebrate, joy, Ant. be downeast
happy(adj) มีความสุข, See also: เป็นสุข, สำราญ, สบาย, เบิกบาน, รื่นเริง, สุขใจ, Syn. delightful, joyful, merry, Ant. down, sad, unhappy
in seventh heaven(idm) อยู่ในสภาพที่มีความสุขมาก, See also: มีความสุขท่วมท้น
on top of the world(idm) มีความสุขมาก, See also: สุขล้น, Syn. sitting on top of the world, Ant. sitting on top of the world
walk on air(idm) มีความสุขมากๆ
chuffed(sl) มีความสุขมาก, See also: พอใจมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ball(บอลล์) { balled, balling, balls } n. ลูกบอล, ลูกตา, บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล, สังวาส, งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ, สโมสรสันนิบาต, เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล, สังวาส, เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
bless(เบลส) { blessed/blest, blessed/blest, blessing, blesses } vt. อวยพร, ให้ศีลให้พร, ให้เจริญ, ให้มีความสุข, สรรเสริญ, ให้ศักดิ์สิทธิ์, ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง, อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่, ประสาทพร, คุ้มครอง, ปกป้อง, สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด, เบลสทฺ) adj. มีโชค, มีความสุข, ศักดิ์สิทธิ์, น่าบูชา, อัปรีย์, สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed, Ant. sad
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร, การทำให้ศักดิ์สิทธิ์, ผลประโยชน์, ความกรุณา, ของขวัญ, สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข, การสรรเสริญบารมี, การบูชา, การเห็นด้วย, Syn. grace, benediction
blest(เบลส'ซิด, เบลสทฺ) adj. มีโชค, มีความสุข, ศักดิ์สิทธิ์, น่าบูชา, อัปรีย์, สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed, Ant. sad
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ, -อิจ) n., Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
bucked(บัคท) adj. เหนื่อย, อ่อนเพลีย, มีความสุข
cloud(เคลาดฺ) { clouded, clouding, clouds } n. เมฆ, เงามืด, ความมืดมัว, รอยด่าง, มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย, ภาวะที่น่าสงสัย, ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ, ทำให้มืดสลัว, ทำให้เป็นเงา, ให้ร้าย, ใส่ร้าย, ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
elate(อิเลท') { elated, elating, elates } vt. ทำให้มีความสุขมาก, ทำให้ปีติยินดี, ทำให้ร่าเริง adj. ร่าเริง, ปีติยินดี, อิ่มอกอิ่มใจมาก, Syn. excite
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก, ภูมิใจมาก, ปีติยินดี, อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
blessed(adj) ได้รับพร, มีความสุข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
幸い[さいわい, saiwai] (adj) มีความสุข, Syn. 幸せ
幸福な[こうふくな, koufukuna] (adj) มีความสุข/โชคดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
皆さん 始めまして どぞよろしくね 俺毎日ゆっくり飲んで遊んで 仕事あまりしてない。 恋人探してるん[こうふくな, minasan hajimemashite dozoyoroshikune ore mainichi yukkuri non de asonde shigoto amarishitenai . koibito sagashi terun] มีความสุขนะคะ ฉันรักเธอ

German-Thai: Longdo Dictionary
je(adv) เคย, เท่าที่เคยมา เช่น Sie ist glcklicher als je. เธอมีความสุขกว่าที่เคยเป็น, Syn. jemals
elend(adj, adv) หดหู่, เศร้าสร้อย, ไม่มีความสุข เช่น Ich fühle mich heute elend. วันนี้ผมรู้สึกหดหู่จัง, See also: unglücklich, verzweifelt, Syn. traurig
gönnen(vt) |gönnte, hat gegönnt, jmdm. etw.| ยินดีมีเมตตา, ยินดีที่คนอื่นมีความสุขความสำเร็จ เช่น Sie gönnte ihm den geschäftlichen Erfolg von Herzen.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top