ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มอบรางวัล

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มอบรางวัล-, *มอบรางวัล*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To present the Best Actress award we have the man who won last year for his performance in South of Waco.ผู้มามอบรางวัลแสดงนำดีเด่นหญิง ได้แก่ ดาราตุ๊กดาทองชายปีที่แล้ว จาก "เซ้าท์ ออฟ วาโค่".. The Bodyguard (1992)
I would like to award inspectors gadget and g2 these distinguished conduct medals for their service to this city.ฉันขอมอบรางวัลให้กับ สารวัตรแก็ดเจ็ทและจี2... เหรียญกล้าหาญเหล่านี้.. Inspector Gadget 2 (2003)
I would like to award this junior inspector medal to penny for her meritorious conduct.ที่ให้กับสมาชิกทีมแก็ดเจ็ท... ผมขอมอบรางวัลเหรียญนักสืบเยาวชน... ให้กับเพนนี่ สำหรับการทำความดีของเธอ Inspector Gadget 2 (2003)
What you told me the night of Tada-san's award ceremony?ที่เธอบอกฉันในคืนพิธีมอบรางวัลของทาดะซังน่ะ? Operation Proposal (2007)
Bree gets to present an award to somebody who's done something extraordinary for the community.บรีได้เป็นคนมอบรางวัล ให้กับผู้ที่ทำประโยชน์ใหญ่หลวงให้สังคม In Buddy's Eyes (2008)
Listen, when I present the Founder's Award tonight,คุณคะ ตอนฉันมอบรางวัล ฟาวน์เดอร์คืนนี้ In Buddy's Eyes (2008)
I can't. I have to present the Founder's Award.ไม่ได้ ฉันต้องเป็นคนมอบรางวัล In Buddy's Eyes (2008)
And now for the presentation for the Founder's Award--และขอต้อนรับผู้มอบรางวัลฟาวน์เดอร์ In Buddy's Eyes (2008)
I was honored when you and the other members of the committee asked me to present this award.ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมาก ตอนที่คุณกับสมาคม มาขอให้ฉันเป็นคนมอบรางวัล In Buddy's Eyes (2008)
I thought giving out this award was your thing.หน้าที่มอบรางวัลมันของเธอไม่ใช่รึ In Buddy's Eyes (2008)
I want to thank you so much for presenting me with this award.ฉันต้องขอขอบคุณมาก ที่มอบรางวัลนี้ให้ฉัน In Buddy's Eyes (2008)
Uh,listen,we're getting ready to award the first solo surgery to a second-year resident.ห้องนี้มันเสียงนิดหน่อย แต่ว่ามาเลยครับ เราจะมอบรางวัลการเป็นหมอผ่าตัดเดี่ยวคนแรกให้เรซิเดนส์ปีสอง Rise Up (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
award[VT] ให้รางวัล, See also: มอบรางวัล, ปูนบำเหน็จ, Syn. grant, give, confer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present,grant

English-Thai: Nontri Dictionary
award(vt) ให้รางวัล,ตัดสิน,มอบรางวัล
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
贈る[おくる, okuru] Thai: มอบรางวัล English: to award to

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top