ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มองการณ์ไกล

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มองการณ์ไกล-, *มองการณ์ไกล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองการณ์ไกล[V] be farsighted, Example: ประเทศไทยต้องมองการณ์ไกลเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น, Thai definition: วางแผนการหรือมองลู่ทางไว้ล่วงหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มองการณ์ไกลก. คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องหรือใกล้เคียง โดยอาศัยเหตุผลหรือประสบการณ์เป็นต้น, เห็นการณ์ไกล ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, what's more, she had the foresight to put a date on it.หล่อนมองการณ์ไกลเลยลงวันที่ไว้ด้วย Rebecca (1940)
And a good king needs a broader view.และสำหรับกษัตริย์ที่ดีต้องมองการณ์ไกลอย่างกว้างขวาง Anna and the King (1999)
Ahh, looking far..อาา, มองการณ์ไกล.. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
You were a visionary,คุณเคยเป็นผู้มองการณ์ไกล Chapter Eight 'Villains' (2008)
WERE YOU ABLE TO FIND ANY AUCTIONS ON ANGEL MAKER MEMORABILIA? OH, MY VISION. I FOUND A TON.เขาเซ็นทุกอย่าง รูปภาพ กางเกงใน และสำหรับนักสะสมที่มองการณ์ไกล ไขควง The Angel Maker (2008)
Handbags and leather accesories for the discerning lady.กระเป๋าถือและเครื่องหนัง สำหรับคุณผู้หญิงผู้มองการณ์ไกล The Bank Job (2008)
This child is able to see far now.เด็กคนนี้ มองการณ์ไกลได้แล้วจริงๆ Episode #1.8 (2008)
I think ahead. I prepare.ฉันมองการณ์ไกลและเตรียมพร้อม Mixology Certification (2010)
Past their shortsightedก้าวข้ามความไม่มองการณ์ไกล Clone Cadets (2010)
That providence will one day bestow Baekje's crown upon Prince Yeogu?พวกที่มองการณ์ไกลจะต้องยก มงกุฎให้กับองค์ชายโยกู Episode #1.4 (2010)
He had the foresight to conceal this for more than 400 years.เขามองการณ์ไกลถึงซ่อนมันได้มากกว่าสี่ร้อยปี Aithusa (2011)
I'm a visionary.ผมเป็นคนมองการณ์ไกล The Origins of Monstrosity (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
long-headed[ADJ] มองการณ์ไกล, Syn. long headed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prudent(พรู'เดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,ฉลาด,มองการณ์ไกล,ฉลาด,ประหยัด,มัธยัสถ์.
prudential(พรูเดน'เชิล) adj. รอบคอบ,สุขุม,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,มองการณ์ไกล., See also: prudentialness n., Syn. cautious

English-Thai: Nontri Dictionary
foresee(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นล่วงหน้า,มองการณ์ไกล
longsighted(adj) สายตายาว,สายตาไกล,มองการณ์ไกล
provident(adj) เตรียม,รอบคอบ,มองการณ์ไกล,สุขุม
prudential(adj) ฉลาด,รอบคอบ,ระมัดระวัง,สุขุม,มองการณ์ไกล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top