ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มหาวิหาร

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มหาวิหาร-, *มหาวิหาร*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Talmud tells us it began 2,000 years ago, when the Romans destroyed the second temple.พระคัมภีร์บอกเรา มันเริ่มต้นเมื่อสองพันปีมาแล้ว เมื่อพวกโรมันเข้าทำลายมหาวิหารที่สอง Pi (1998)
In the centre of the temple was the heart of Jewish life, the holy of holies.ณ ศูนย์กลางของมหาวิหาร คือหัวใจของชนชาวยิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด Pi (1998)
Over the next century they smuggled it out of Europe and they formed a new brotherhood called the Freemasons, in honour of the builders of the great temple.ตลอดศตวรรย์ต่อมา พวกเขาลอบขนมันออกจากยุโรป และตั้งองค์กรใหม่ ชื่อว่า ฟรีเมสัน. ในนามของผู้ก่อตั้งมหาวิหารNational Treasure (2004)
the church of Saint-Sulpice, is the Rose Line.มหาวิหารแห่งเซนซัลพิซ ที่เส้นกุหลาบ The Da Vinci Code (2006)
which passed through this very church.ซึ่งพาดผ่านมหาวิหารแห่งนี้ The Da Vinci Code (2006)
The Notre Dame Cathedral!มหาวิหารนอเทรอดาม Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
It's the chance to build cathedrals, entire cities things that never existed things that couldn't exist in the real world.มันเป็นโอกาสที่จะสร้างมหาวิหารเมืองทั้งหมด ... ... สิ่งที่ไม่เคยมีมา ... ... สิ่งที่ไม่สามารถอยู่ในโลกแห่งความจริง Inception (2010)
No, no, no, in the basement of Giancarlo's, there is an old tunnel that leads directly into the bowels of the basilica.ไม่ ไม่ ไม่ ในชั้นใต้ดินของจีอันคาร์โลนี่ มีอุโมงค์เก่าที่จะพาเราเข้าไปในมหาวิหารได้ A New Hope (2012)
Metropolitan Police will secure the parameter of the funeral at St. Paul's Cathedral.ตำรวจนครบาลจะคุ้มกัน บริเวณโดยรอบพิธีศพ ที่มหาวิหารเซ็นต์ปอล London Has Fallen (2016)
From there we take an armored vehicle escort down Sweet Street, to the Cathedral.จากตรงนั้น เรามีขบวนรถหุ้มเกราะ ไปตามถนนสวีท จนถึงมหาวิหาร London Has Fallen (2016)
ST PAUL'S CATHEDRAL 3:00 PMมหาวิหารเซ็นต์ปอล 15.00 น. London Has Fallen (2016)
WESTMINSTER ABBEY 3:15 PMมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ 15.15 น. London Has Fallen (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาวิหาร[n.] (mahāwihān) EN: cathedral   FR: cathédrale [f] ; basilique [f]
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์[n. prop.] (Mahāwihān Wēsminstoē) EN: Westminster Abbey   FR: abbaye de Westminster [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top