ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน-, *ภาษีโรงเรือนและที่ดิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน[N] property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาษีโรงเรือนและที่ดินน. ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น เว้นแต่เจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนเฝ้ารักษาโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Real property taxภาษีโรงเรือนและที่ดิน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน[n. exp.] (phāsī rōng-reūoen lae thīdin) EN: property tax; house and land tax   FR: taxe sur la propriété [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
property tax[N] ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top