ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภาษีโภคภัณฑ์

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาษีโภคภัณฑ์-, *ภาษีโภคภัณฑ์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tax, useภาษีโภคภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax, use; tax, consumptionภาษีโภคภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, consumption; tax, useภาษีโภคภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
use taxภาษีโภคภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
use taxภาษีโภคภัณฑ์ [ดู consumption tax] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consumption taxภาษีโภคภัณฑ์ [ดู use tax] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีโภคภัณฑ์[n. exp.] (phāsī phōkkhaphan) EN: consumption tax ; use tax ; excise duty   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top