ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภาษาถิ่น

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาษาถิ่น-, *ภาษาถิ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาถิ่น[N] dialect, See also: regional speech, localism, vernacular, Syn. ภาษาย่อย, Example: นักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ดี ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นจริงๆ, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาษาถิ่นน. ภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dialectภาษาถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dialectภาษาถิ่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creole dialectsภาษาถิ่นลูกผสม [TU Subject Heading]
Dialectsภาษาถิ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of them is speaking in a Rakhshani dialect, consistent with our intel on al-Khoei.หนึ่งในนั้น พูดภาษาถิ่น Rakhshani ตรงกับข่าวกรองของเราเรื่อง อัล-โคเอ Eagle Eye (2008)
(With dialect) "Let's go".(ภาษาถิ่น) ไปกัน Departures (2008)
What was it? Quechua, local Incan dialect.ความชูเป็นภาษาถิ่นอินคา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Uhura. All 3 dialects, sir.อูฮูร่า ได้ทั้ง 3 ภาษาถิ่น Star Trek (2009)
He's a foreign dwarf that barely speaks the language.เขาเป็นคนแคระต่างแดน พูดภาษาถิ่นไม่ได้เสียด้วยซ้ำ Mother's Mercy (2015)
It's actually closer to Akkadian than Sumerian, and allowing for discrepancies in regional dialects...ดูใกล้ภาษาอัคคาเดียมากกว่าภาษาซูเมอร์ ยังไม่นับความต่างในภาษาถิ่นอีก I, Witness (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech   FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m]
ภาษาถิ่นพายัพ[n. exp.] (phāsā thin phāyap) FR: dialecte du nord-ouest [m]
ภาษาถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā thin Īsān) FR: dialecte de l'Isan [m]
ภาษาถิ่นใต้[n. exp.] (phāsā thin tāi) FR: dialecte du sud [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dialect[N] ภาษาถิ่น, See also: ภาษาท้องถิ่น, ภาษาพื้นเมือง, Syn. argot, cant
Egyptian[N] ภาษาถิ่นอารบิกที่ใช้พูดในประเทศอียิปต์
idiom[N] ภาษาถิ่น, Syn. dialect
Low German[N] ภาษาถิ่นเยอรมันที่ใช้ทางเยอรมันตอนเหนือ, Syn. Plattdeutsch
Romansh[N] ภาษาถิ่นในสวิตเซอร์แลนด์

English-Thai: Nontri Dictionary
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top