ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภราดรภาพ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภราดรภาพ-, *ภราดรภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภราดรภาพ[N] brotherhood, See also: fraternity, Syn. ภราตรภาพ, ภราตฤภาพ, Example: หากคุณยังไม่ได้เป็นพี่น้องที่แท้จริงของมนุษย์คนอื่นๆ ภราดรภาพระหว่างมนุษย์จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้, Thai definition: ความเป็นฉันพี่น้องกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภราดรภาพ, ภราตรภาพ,ภราตฤภาพ(พะราดะระพาบ, พะราดอนระพาบ, -ตฺระ-, -ตฺรึ-) น. ความเป็นฉันพี่น้องกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fraternityภราดรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those are Devon's fraternity brothers.ก๊วนสมาคมภราดรภาพของเดว่อนน่ะ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
The President will be awarding the Philadelphia Brotherhood Medal to His Grace Desmond Mutumbo, the Archbishop of Ethiopia.ท่านปธน.จะมอบเหรียญ ภราดรภาพแห่งฟิลาเดเฟีย แก่ดอสมอนด์ มูทุมโบ อาร์กบิชอบ แฟ่งเอธิโอเปีย Shooter (2007)
Water, Earth, Fire and Air Nomads lived amongst each other in harmony.น้ำ ดิน ไฟ และลม อยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ The Last Airbender (2010)
It's unlikely that our people would enjoy freedom, equality and fraternity.ไม่มีทั้งเสรีภาพความเสมอภาค เเละภราดรภาพ ใช่ 1911 (2011)
Ready to join the elite brotherhood of guys who fix air conditioners?คุณพร้อมจะมาเป็นส่วนหนึ่ง ของภราดรภาพช่างซ่อมแอร์ชั้นนำรึยัง? Advanced Gay (2011)
We think it was an infiltrator from the Brotherhood Without Banners.เราคิดว่าเป็นคนแทรกซึม จากภราดรภาพไร้สัญลักษณ์ A Man Without Honor (2012)
They were a fraternal brotherhood called the order of the dragon.มันเคยมีกลุ่มภราดรภาพ ที่ชื่อว่า นิกายแห่งมังกร Pilot (2012)
"The brotherhood of the knights of the black diamond."ภราดรภาพของอัศวินแห่งเพชรสีดำ A New Hope (2012)
The public face of the brotherhood is that they collect and auction the truffles for the church.เป็นฉากบังหน้าของกลุ่มภราดรภาพ พวกเขาจะเก็บรวบรวมและประมูลเห็ดเป็นค่าใช้จ่ายให้คริสตจักร A New Hope (2012)
It's the brotherhood's turf. They don't have to hide it.มันเป็นเขตของภราดรภาพพวกเขาไม่จำเป็นต้องซ่อนตัว A New Hope (2012)
All right, Myka and I will distract the brotherhood.ผมกับไมก้าจะก่อกวนพวกภราดรภาพให้เอง A New Hope (2012)
The brotherhood is more powerful than you think.ภราดรภาพมีอำนาจมากกว่าที่คุณคิดนะ There's Always a Downside (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brotherhood(บรา'เธอฮูด) n. ภราดรภาพ
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
fraternal(ฟระเทอ'เนิล) adj. ฉันพี่น้อง,เกี่ยวกับภราดรภาพ,เกี่ยวกับคณะสงฆ์, See also: fraternalism n. fraternally adv, Syn. brotherly
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวข้องกัน,ภราดรภาพ,มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
fraternity(n) ภราดรภาพ,ความเป็นพี่น้อง,พี่น้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top