ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พูดไร้สาระ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พูดไร้สาระ-, *พูดไร้สาระ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pervert, stop your nonsense, strike!เจ้าโจรราคะ, หยุดพูดไร้สาระ, จู่โจม! Return of the Condor Heroes (1983)
Stop talking nonsense and leave.หยุดพูดไร้สาระและก็ออกไปได้แล้ว Sweet 18 (2004)
One, you're talking nonsense, two, you're in no position to give anybody orders.เลิกพูดไร้สาระได้แล้ว แกไม่มีหน้าที่ออกคำสั่งที่นี่นะ Wendigo (2005)
Now who sounds crazy?คราวนี้ใครพูดไร้สาระกันแน่ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
That's enough bullshit, morgan.เลิกพูดไร้สาระได้แล้ว มอร์แกน There's Something About Harry (2007)
Angel, you keep up with this whoo-hoo shit, I'll walk right through you.แองเจิ้ล ขืนยังพูดไร้สาระ ฉันจะเดินผ่านนายเอง Waiting to Exhale (2007)
Stop talking nonsense.อย่ามาพูดไร้สาระน่า The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
- Don't talk rubbish with me.ทำไมพูดไร้สาระกับผม Namastey London (2007)
Don't talk rubbish...อย่าพูดไร้สาระ... Namastey London (2007)
Love? In the chat room, yes.อย่าพูดไร้สาระ ถ้าในแชทรูมละใช่! A Good Day to Have an Affair (2007)
Don't be ridiculous.อย่าพูดไร้สาระน่า Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
Okay, that's a lousy impression of me.ก็ได้ นั้นมันคำพูดไร้สาระขอวฉันเอง Marry Me a Little (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drivel about[PHRV] พูดโง่ๆ, See also: พูดไร้สาระ
full of hot air[IDM] พูดไร้สาระ (คำสแลง), See also: พูดไม่รู้เรื่อง
gas[VI] พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดเหลวไหล, Syn. chatter, gabble, Ant. enuciate
haver[N] พูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา, See also: พูดไร้สาระทำให้เสียเวลาพูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา
prattle[VI] พูดไร้สาระ, See also: พูดจ้อ, Syn. chitchat, chat, twaddle
prate about[PHRV] พูดเจื้อยแจ้ว, See also: พูดไร้สาระ, พร่ำพูด
rabbit on[PHRV] พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
yodeling in a canyon[SL] พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดไร้สาระ
full of shit[SL] พูดไร้สาระ
waffle[SL] พูดไร้สาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boloneyn. คำพูดไร้สาระ คำพูดเหลวไหล, Syn. baloney
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
fudge(ฟัดจฺ) n. ความไร้สาระ,ความโง่. vi. พูดไร้สาระ,พูดโง่ ๆ, Syn. nonsense,food
windy(วิน'ดี) adj. มีลมแรง,มีลม,ตากลม,ถูกลม,คล้ายลม,คุยโว,คุยโม้,พูดไร้สาระ, See also: windily adv. windiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
babble(vi) พูดพล่อย,พูดพล่าม,พูดจ้อ,พูดไร้สาระ
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
gibberish(adj) ซึ่งพูดพล่อยๆ,ซึ่งพูดไม่ชัด,ซึ่งพูดไร้สาระ
jargon(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
twaddle(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top