ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พุทธางกูร

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พุทธางกูร-, *พุทธางกูร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พุทธางกูร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พุทธางกูร*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุทธางกูร[N] Buddha's successor, Syn. พุทธังกูร, Count unit: องค์, Thai definition: หน่อพระพุทธเจ้า คือผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุทธังกูร, พุทธางกูรน. หน่อพระพุทธเจ้า คือผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า.
พุทธังกูร, พุทธางกูรดู พุทธ, พุทธ-, พุทธะ.
อังกุระ, อังกูรมักใช้ อังกูร เป็นส่วนท้ายของสมาส เป็น อางกูร เช่น พุทธางกูร นรางกูร.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top