ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พื้นที่เพาะปลูก

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พื้นที่เพาะปลูก-, *พื้นที่เพาะปลูก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้นที่เพาะปลูก[N] cultivated area, Count unit: พื้นที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cultivated areaพื้นที่เพาะปลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Supported by rivers,lakes and aqueducts. It's ideal for farming.แถมยังมีแม่น้ำ ทะเลสาบ และทางน้ำ เป็นพื้นที่เพาะปลูกในฝันเลยล่ะ Catching Out (2008)
In Australia, half of farmland is already affected.ในออสเตรเลีย ครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบ Home (2009)
Four acres of farmland...4 เอเคอร์ ของพื้นที่เพาะปลูก... I Believe the Children Are Our Future (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พื้นที่เพาะปลูก[n. exp.] (pheūnthī phǿ plūk) EN: cultivated area   FR: surface cultivée [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top