ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พันธุ์ไม้

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พันธุ์ไม้-, *พันธุ์ไม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุ์ไม้[N] seedling, See also: young plant, Syn. พืชพันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: คุณตาชอบเสาะหาพันธุ์ไม้แปลกๆ ที่หายากๆ มาปลูกที่บ้าน, Count unit: ต้น, พันธุ์, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I combed the area for weeks, until I found some discolored vegetation.ดังนั้นฉันเลยค้นหาในพื้นที่อย่างละเอียด เป็นอาทิตย์ จนฉันพบพันธุ์ไม้มีสีไม่เสมอกันบางชนิด The Future in the Past (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clover[N] พันธุ์ไม้เตี้ยชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของม้าและวัวควาย ใบมีสามแฉก, Syn. trefoil
espalier[N] พันธุ์ไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ถูกทำให้เลื้อยเกาะไปตามกำแพงรั้วหรือเส้นลวด, Syn. hedge, hedgerow
evening primrose[N] พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนดอกเป็นสีเหลือง น้ำมันจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยารักษาอาการหรือปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน, Syn. sundrops
samphire[N] พันธุ์ไม้ยุโรปมีดอกเล็กสีขาว
wax plant[N] พันธุ์ไม้ดอกแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, See also: อยู่ในตระกูล Hoya carnosa, Syn. hoya, porcelain flower, wax vine

English-Thai: Nontri Dictionary
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
herb(n) รากไม้,สมุนไพร,พันธุ์ไม้
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย
nursery(n) สถานเลี้ยงเด็ก,สวนเพาะพันธุ์ไม้
nurseryman(n) คนเพาะพันธุ์ไม้
vegetation(n) ผักหญ้า,พืชพันธุ์,พันธุ์ไม้
verdure(n) สีเขียว,พันธุ์ไม้อ่อน,ความเขียวชอุ่ม,กำลังวังชา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
four-leaf clover (n ) พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากใบโครเวอร์โดยปกติที่มีสามแฉก โดยชนิดนี้จะมีใบสี่แฉก ซึ่งเชื่อกันว่ามันจะนำโชคดีมาให้แก่ผู้ที่หามันพบเพราะความบังเอิญ
See also: R. clover

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top