Search result for

พังพอน

(27 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พังพอน-, *พังพอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังพอน[N] mongoose, See also: Herpestes javanicus, Example: เมื่อผ่านเข้าไปในดงไม้ เขาพบพังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันบนเนินดินข้างจอมปลวก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล Herpestes วงศ์ Viverridae ขนหนาสีน้ำตาลหรือเทา หัวแหลม หางยาวเป็นพวง เคลื่อนไหวเร็วมาก กินสัตว์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พังพอนน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในสกุล Herpestes วงศ์ Viverridae ขนลำตัวหนาสีนํ้าตาลหรือเทา หัวแหลม หางยาวเป็นพวง เคลื่อนไหวเร็วมาก กินสัตว์ ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ พังพอนธรรมดา [ H. javanicus (Geoffroy)] ตัวเล็ก สีนํ้าตาล และพังพอนกินปูหรือพังพอนยักษ์ [ H. urva (Hodgson)] ตัวใหญ่สีเทา มีแต้มขาวที่ด้านข้างลำคอ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I сhased a рoleсat uр a tree Way out uрon a limbฉันไล่พังพอนขึ้นต้นไม้ วิธีการออกบนกิ่งไม้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ouda, don't just stand there. Throw me a spear!และความว่องไวของพังพอน Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
He's just trying to weasel his way out of the crime.เขาก็พยายามที่จะพังพอนทางของเขาออกมาจากความผิดทางอาญา Showtime (2002)
Dad, the damn mongoose got in the garbage again!พ่อ ไอ้พังพอนเวรนี่มาอยู่ในถังขยะอีกแล้ว 50 First Dates (2004)
and so now i share the kitchen with a cobra and a mongoose.และตอนนี้ก็ใช้ครัวร่วมกับ งูเห่ากับพังพอน Morning Comes (2007)
Everything else scared him - al-qaeda,ferrets,artificial sweetener,เขากลัวไปหมดแหล่ะครับ ไม่ว่าจะเป็น อัล-เคด้า พังพอน น้ำตาลเทียม Yellow Fever (2008)
What do you expect me to do? He came at me like a rabid ferret.คุณจะให้ผมทำยังไงล่ะ เขาวิ่งเข้าใส่ผมเหมือนกับพังพอนบ้างั้นแหละ The Dwarf in the Dirt (2009)
Scarlett Johansson and Wonder Woman were just in here trolling around for neurotic, little weasels.สการ์เลต โยฮันสัน กับวันเดอร์วูแมน เพิ่งเข้ามา เดินวนไปวนมา หาพังพอนน่ะ The Vengeance Formulation (2009)
[buzzing]ฉันไม่มีความเป๊นพังพอนอยู่ในตัวฉันเลย , เฮร์เลย์ \ นั้นไม่เคยพิสูจย์ G-Force (2009)
Got it? - Yes, sir.- ไม่ใช่พังพอนน่ะ G-Force (2009)
Excuse me, my incarcerated little friend.ฉันไม่ใช่ พังพอน G-Force (2009)
Oh,no,those remains were eaten by weasels,not rats.โอ้ ไม่ ซากศพนั่นถูกกินโดยพังพอน ไม่ใช่หนู The Bones on the Blue Line (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พังพอน[n.] (phangphøn) EN: mongoose   FR: mangouste [f]
พังพอนกินปู[n. exp.] (phangphøn kin pū) EN: Crab-eating Mongoose   
พังพอนธรรมดา[n. exp.] (phangphøn thammadā) EN: Small Asian Mongoose   
พังพอนเล็ก[n. exp.] (phangphøn lek) EN: Small Asian Mongoose   

English-Thai: Longdo Dictionary
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mongoose[N] พังพอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
marten(มาร์'เทิน) n. สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายพังพอน
mongoose(มอง'กูส,มอน'กูส) n. พังพอน

English-Thai: Nontri Dictionary
marten(n) สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายพังพอน
mink(n) สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายพังพอน
mongoose(n) พังพอน
weasel(n) พังพอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top