Search result for

พอสมควร

(27 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอสมควร-, *พอสมควร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสมควร[ADV] moderately, See also: reasonably, Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร, Example: การกู้วิกฤติต้องมองให้รอบคอบ และลึกพอสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พอสมควรว. พอประมาณ เช่น เรียนเก่งพอสมควร ทำดีพอสมควร, พอควร ก็ว่า.
ท้วม, ท้วม ๆพอสมควร, พอประมาณ, เช่น พอท้วม ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Enough.-พอสมควร Pilot (2008)
- Had its moments.- ก็ยุ่งพอสมควร To Kill the King (2008)
It's been a while since we heard from her. It's a letter from the single mom, Jung-nam Hwang.เราไม่ได้รับข่าวคราวจากเธอมานานพอสมควรเลยนะครับ แต่ว่านี่เป็นเรื่องราวของ ซิงเกิ้ลมัม ฮวัง จุง นัม Scandal Makers (2008)
We've had Michael X under surveillance for quite a while.เราได้จับตามองไมเคิล เอ็กซ์ มานานพอสมควร The Bank Job (2008)
- Since a couple of days.ก็นานพอสมควร The Ramen Girl (2008)
Very well. Two million.ก็พอสมควรครับ สองล้าน Frost/Nixon (2008)
I-I think I remember it pretty well from last year.ฉัน ฉันคิดว่าฉันจำได้พอสมควรจากปีที่แล้ว City of Ember (2008)
Most of us possess a certain amount of self-knowledge, Shane.คนส่วนใหญ่นะ เชน เขาต้องรู้จักตัวเองกันพอสมควร Loyal and True (2008)
I have a lot of money saved up, and I won't completely feel like I'm dependent on him,ที่ฉันเริ่มทำงานแบบนี้ตั้งแต่แรก ฉันเก็บเงินได้เยอะพอสมควร The Girlfriend Experience (2009)
Not so much,no. Though I have done my fair share of babysitting lately.แม้ว่าฉันจะทำหน้าที่เลี้ยงเด็กพอสมควรเมื่อไม่นานมานี้ The No-Brainer (2009)
High-end spa, nice restaurant, jewelry store.สปาสุดหรู, ร้านอาหารหรูๆ, ร้านเพชร แล้วถ้าเค้าสำรวจร้านพวกนนี้ เค้าก็มีตังค์พอสมควร Cold Comfort (2009)
Our unsub is a white male in his mid- to late 20s, and he has money.เค้าอาศัยอยู่คนเดียว, ในบริเวณที่ใหญ่พอสมควร Cold Comfort (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meetly[ADV] พอสมควร, Syn. fair, timely
moderate[ADJ] ปานกลาง, See also: พอสมควร, กลางๆ, Syn. temperate, average, medium, fair, Ant. immoderate, excessive, heavy
reasonable[ADJ] พอสมควร, See also: เหมาะสม, ไม่เกินไป, Syn. moderate, proper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
rather(รา'เธอะ) adv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกว่า,ตรงกันข้าม,แน่นอนทีเดียว -interj. คำอุทานแสดงการยืนยัน
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่เกินไป,ไม่แพงไป,ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible,judicious,rational ###A. illogical
shut downปิดเครื่องหมายถึงคำสั่งปิดเครื่องในระบบวินโดว์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ทราบว่า สามารถปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
tolerable(ทอล'เลอระเบิล) adj. ทนทาน,อดทน,ดีพอสมควร,ไม่เลว, See also: tolerableness n. tolerability n. tolerably adv., Syn. endurable,fair,mediocre

English-Thai: Nontri Dictionary
reasonable(adj) เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top