Search result for

พลู

(48 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลู-, *พลู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลู[N] betel, See also: betel-vine, Piper betel, Syn. ต้นพลู, ใบพลู, Example: ข้างตัวเขามีเถาว์พลูใบเขียวเข้มเป็นมันเลื่อมซ้อนกันแน่นเป็นพุ่มทึบห่อเสา, Count unit: ต้น, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper betel Linn. ในวงศ์ Piperaceae ใบมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทำยาได้
พลูสด[N] green betel, Example: พลูสดหรือพลูนาบ ยายก็กินได้อร่อยเหมือนกัน, Count unit: ใบ
พลูโต[N] Pluto, Syn. ดาวพลูโต, ดาวยม, Example: พลูโต เป็นดาวพเนจรโดดเดี่ยว อยู่ที่ริมขอบของระบบสุริยะ, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยะ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
พลูนาบ[N] baked leaves of Piper betel, Syn. พลูป่า, Example: ไม่ว่าจะเป็นหมากดิบ หมากแห้ง พลูสดหรือพลูนาบ ยายก็กินได้อร่อยทั้งนั้น, Count unit: ใบ, ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ต้นที่ขึ้นเองตามเขา ใบเล็กและหนากว่าพลูทองหลาง รสเผ็ดมาก
พลูโตเนียม[N] plutonium, Example: เตาปฏิกรณ์บางแบบทำให้เกิดพลูโตเนียม ที่นำไปใช้ในระเบิดนิวเคลียร์, Thai definition: ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นได้ในห้องทดลอง, Notes: (อังกฤษ), (วิทยาศาสตร์)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลู(พฺลู) น. ชื่อไม้เถาชนิด Piper betleL. ในวงศ์ Piperaceae ใบมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทำยาได้, ชื่อเรียกพืชหลายชนิดที่ใบลักษณะคล้ายพลู.
พลูคาว(พฺลู-) ดู คาวตอง.
พลูต้น(พฺลู-) น. ต้นข่าต้น. (ดู ข่าต้น).
พลูแกน. ชื่อไม้เถาในสกุล Piper วงศ์ Piperaceae คล้ายพลู แต่ก้านใบยาวกว่า ใช้ทำยาได้.
พลูแกดู คาวตอง.
พลูโต(พฺลู-) น. ชื่อดาวเคราะห์แคระในระบบสุริยะ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๕,๙๐๐ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง ๒,๕๘๐ ถึง ๓,๕๓๐ กิโลเมตร ทางโคจรเป็นวงรีมาก ทำให้ส่วนหนึ่งของทางโคจรอยู่ภายในวงจรของดาวเนปจูน, ดาวยม ก็เรียก.
พลูโทเนียม(พฺลู-) น. ธาตุลำดับที่ ๙๔ สัญลักษณ์ Pu เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plutonพลูตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plutoniumพลูโทเนียม, ธาตุหนักที่เป็นโลหะและเป็นธาตุกัมมันตรังสี มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 94 ซึ่งมนุษย์ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ไอโซโทปสำคัญ คือ พลูโทเนียม-239 มีครึ่งชีวิต 24,000 ปีสามารถแบ่งแยกนิวเคลียสได้ จึงใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือทำอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Pluviographพลูวิโอกราฟ หรือเครื่องวัดฝนแบบกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Pluvioscopeพลูวิโอสโคป [อุตุนิยมวิทยา]
Houttunia Cordata Thunbพลูควร [การแพทย์]
Mouttuynia Cordata Thunbพลูดาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is my father, Sir Leonard Plugge.นี่พ่อฉัน เซอร์ลีโอนาร์ด พลูก The Bank Job (2008)
Haven't I met you on Pluto before?ฉันเคยพบคุณที่พลูโตมาก่อนมั้ย Heartbreak Library (2008)
We'd like to talk to the Victim's friends and family As soon as possible.เพิ่งจะมาเพื่อรับศพลูกชาย Conflicted (2009)
I think you left their son's body in the woods.ผมนึกว่าคุณทิ้งศพลูกชายของพวกเขาไว้ในป่าซะอีก A Shade of Gray (2009)
I'm not going to hold it against her, what she did in Blackpool.ผมจะไม่กลับไปหาแม่อีกแล้ว เธอทำอะไรที่แบล็คพลู Nowhere Boy (2009)
Uh... I'm--i'm okay about serena.โอว ผู้ปกครองทุกคนเห็นภาพลูกกับ มิส แคร์ Carrnal Knowledge (2009)
We just found Luann Delaney off county 18.เราเพิ่งเจอศพลูแอน ด้านนอกถนนทางหลวงหมายเลข18 Potlatch (2009)
Sorry to interrupt. We just found Luann Delaney off County 18 beaten to death.ขอโทษที่มาขัดจังหวะ เราเพิ่งเจอศพลูแอน ด้านนอกถนนทางหลวงหมายเลข18 Fa Guan (2009)
The Jedi have lost all contact with the clone security force stationed on the bleak snow-covered planet of Orto-Plutonia.เหล่าเจไดขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิง กับกองกำลังโคลนรักษาความปลอดภัย ที่ประจำการอยู่บนดาวเคราะห์เปล่าเปลี่ยว และปกคลุมไปด้วยหิมะนามออโต-พลูโตเนีย Trespass (2009)
The chairman of Orto-Plutonia requested it?ท่านประมุข แห่งออโต-พลูโตเนีย เรียกร้องยังงั้นรึ? ทำไมล่ะ? Trespass (2009)
We will leave Orto-Plutonia under the watchful eyes of the Talz from this day forth and recognize your sovereignty as a free and equal people.เราจะให้ออร์โต-พลูโตเนีย อยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าทาลซ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยของท่านนั้น Trespass (2009)
I must go now... to make arrangements for your payment and arrangements for my child's burial.ผมต้องไปแล้ว.. เพื่อจัดการสำหรับจ่ายเงินคุณ และจัดการ สำหรับงานศพลูกชายผม Cowboys and Indians (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลู [n.] (phlū) EN: betel leave vine ; betel-vine ; betel pepper   FR: feuille de bétel [f]
พลูฉลุ [n. exp.] (phlū chalu) EN: Window-leaf   
พลูด่าง[n. exp.] (phlū dāng) EN: Devil's iIvy ; Golden pothos ; Hunter's-robe   
พลูโต[n. prop.] (Phlūtō) EN: Pluto   FR: Pluton
พลูโทเนียม[n.] (phlūthōnīem) EN: plutonium   FR: plutonium [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plutonium[N] พลูโทเนียม, See also: ธาตุกัมตภาพรังสีชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
americium(แอมมะริช' เชียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม (a radioactive element)
betel(เบ'เทิล) n. ใบพลู (Piper betel), Syn. betel pepper
clove(โคลฟว) n. กานพลู,ต้นกานพลู v.กริยาช่อง 2 ของ cleave
deplume(ดีพลูม') vt. ถอนขน,เด็ด,ริบ (ทรัพย์สมบัติ) ,ปลด (ยศ ตำแหน่ง), See also: deplumation n.
hades(เฮ'เดซ) n. นรก,พญายม,พลูโต (pluto) . -Hadean adj., Syn. underworld
pleura(พลู'ระ) n. เยื่อหุ้มปอด pl. pleurae
pleural(พลู'เริล) adj. เกี่ยวกับ pleura (ดู)
plumage(พลู'มิทจฺ) n. ขนนก,ขนนกทั้งตัว, See also: plumaged adj., Syn. feathers
plumate(พลู'เมท) adj. คล้ายขนนก
plural(พลู'เริล) adj.,n. พหูพจน์, See also: plurally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
betel(n) พลู

German-Thai: Longdo Dictionary
Pluto(n) |der| ดาวพลูโต
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top