ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พฤหัสบดี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พฤหัสบดี-, *พฤหัสบดี*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พฤหัสบดี(n) Thursday, Syn. วันพฤหัสบดี, พฤหัส, Example: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้พบ และสัมภาษณ์นายชวน หลีกภัย, Count Unit: วัน, Thai Definition: ชื่อวันที่ 5 ของสัปดาห์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พฤหัสบดี(n) Jupiter, Syn. ดาวพฤหัสบดี, Example: การดับของดาวพฤหัสบดีทำให้เกิดวาตภัย หรือความผันผวนแปรปรวนของลม, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 5 และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร 142, 800 กิโลเมตร., Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พฤหัสบดีจักร(n) sixty years, Example: นักดาราศาสตร์กำลังค้นคว้าว่าทุกๆ 1 พฤหัสบดีจักร ระบบสุริยะจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง, Thai Definition: ระยะเวลา 60 ปี คือ เวลาที่ดาวพฤหัสบดีเดินรอบดวงอาทิตย์ 5 รอบ, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พฤหัสบดี(พฺรึหัดสะบอดี, พะรึหัดสะบอดี) น. เทพที่เป็นครูของเทวดาทั้งหลาย
พฤหัสบดีชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๕ และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๗๗๘ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร ๑๔๒, ๘๐๐ กิโลเมตร
พฤหัสบดีชื่อวันที่ ๕ ของสัปดาห์.
พฤหัสบดีจักรน. ระยะเวลา ๖๐ ปี คือ เวลาที่ดาวพฤหัสบดีเดินรอบดวงอาทิตย์ ๕ รอบ, มหาจักร ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this is only Thursday morning.และนี่คือเพียงเช้าวันพฤหัสบดี เมื่อเทียบกับชีวิตของฉัน Yellow Submarine (1968)
Monday to Thursday, 8:40, 1: 15, 5:45 and 6:00 p.m.วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 8.4013.1517.45 เเละ 18.00 น. Jaws (1975)
We know you are building the Discovery Two to go back to Jupiter to find out what happened to your men up there.เรารู้ว่าคุณกำลังสร้างดิสคัเฟอรี เพื่อกลับไปยังดาวพฤหัสบดีจะ หา สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายของคุณไป อยู่ที่นั่น 2010: The Year We Make Contact (1984)
The monolith near Jupiter, it is the same?เสาหินที่อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีก็ เป็นเหมือนกันหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Or pushed away from Jupiter.หรือผลักดันให้ออกไปจากดาว พฤหัสบดี แล้วแต่จำนวนใด 2010: The Year We Make Contact (1984)
How far away is Jupiter?วิธีห่างไกลออกไปเป็นดาว พฤหัสบดี? 2010: The Year We Make Contact (1984)
But none of us have ever encountered even the slightest signs of chlorophyll on any of Jupiter's moons.แม้สัญญาณน้อยที่สุดของคลอ โรฟิล ใด ๆ ของดวงจันทร์ของดาว พฤหัสบดี ไม่เคย 2010: The Year We Make Contact (1984)
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's a violent moon, even for Jupiter.มันเป็นดวงจันทร์ที่มีความ รุนแรงแม้สำหรับดาวพฤหัสบดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน 2010: The Year We Make Contact (1984)
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พฤหัสบดี[Phreuhatsabødī = Phareuhatsabødī] (n, prop) EN: Jupiter  FR: Jupiter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Thursday(n) พฤหัสบดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jupiter(จู'พิเทอะ) n. เทพเจ้าแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ (หรือJove) , ดาวพฤหัสบดี
thursday(เธอซ'เด) n. วันพฤหัสบดี, วันที่ 5 ของสัปดาห์
thursdays(เธอซ'เดซ) adv. ทุกวันพฤหัสบดี

English-Thai: Nontri Dictionary
Thursday(n) วันพฤหัสบดี

French-Thai: Longdo Dictionary
jeudi(n) |m| วันพฤหัสบดี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top