ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พรากไปจาก

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พรากไปจาก-, *พรากไปจาก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At age 7, as is customary in Sparta the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence.ครั้นอายุได้เจ็ดขวบ ตามมณเฑียรบาลแห่งสปาร์ทา เด็กชายจะถูกพรากไปจากมารดา และถูกผลักไสเข้าสู่โลกที่อำมหิต 300 (2006)
..Angel could be taken away from us forever....แองเจิ้ลถูกพรากไปจากเรา Heyy Babyy (2007)
Weapons free. Shoot on sight.สุภาพสตรี และเด็กผู้ซึ่งถูกพรากไปจากเรา Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
You're being torn from this world.ลูกจะถูกพรากไปจากโลกนี้ The Haunting of Molly Hartley (2008)
But if you're a surgeon... even that comfort is taken away from you.แต่ถ้าคุณเป็นศัลยแพทย์ แม้แต่ความตายอันสงบก็ถูกพรากไปจากคุณ Rise Up (2008)
I only know I loved him and he was taken from me.ข้ารู้แต่ว่าข้ารักเขา และเขาก็ถูกพรากไปจากข้า To Kill the King (2008)
That's the kind of person you took from me.คนที่คุณพรากไปจากผม Scylla (2008)
It's how anything that you love can be taken away from you.มันคือเรื่องที่สิ่งที่นายรัก ถูกพรากไปจากนาย RED (2010)
She was taken from you.นางถูกพรากไปจากท่าน Great and Unfortunate Things (2010)
Katherine got taken away from youแคทเธอรีนถูกพรากไปจากนาย Fool Me Once (2010)
She was taken from me.เธอถูกพรากไปจากผม Episode #1.6 (2010)
Everything like that has been taken from us.ทุกอย่างแบบนั้นถูกพรากไปจากเรา I Know Who You Are (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take away from[PHRV] เอาไป, See also: พรากไปจาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top