ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พยานบุคคล

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยานบุคคล-, *พยานบุคคล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยานบุคคล[N] witness, See also: oral evidence, Example: ตำรวจได้บันทึกคำให้การของจ่าฤทธิ์หลายครั้งหลายหนในฐานะพยานบุคคล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยานบุคคลน. บุคคลซึ่งรู้ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับคดีไม่ว่าจะรู้โดยวิธีใด ซึ่งอาจเป็นประจักษ์พยาน หรือพยานบอกเล่า ก็ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
witnessพยานบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evidence, oralพยานบุคคล, คำพยานบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parol evidenceพยานบุคคล, คำพยานบุคคล [ดู oral evidence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral evidenceพยานบุคคล, คำพยานบุคคล [ดู parol evidence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Witnessesพยานบุคคล [TU Subject Heading]
Evidences, Oralพยานบุคคล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, we have an eyewitness,เรามีพยานบุคคล The Usual Suspects (2006)
Right now, we are searching for eyewitnesses and investigating Kitazato's apartment.ตอนนี้,เรากำลังตามหาพยานบุคคล.. ...และกำลังตรวจสอบที่ที่พักของคิตะซาโต้ Episode #1.8 (2009)
I'd say, uh, that's it for witnesses.มีแค่พยานบุคคลเหรอ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
She set up character witnesses like Jeff Godwin to back up her fear.เธอหลอกใช้เจฟฟ์ กอดวินเพื่อเป็นพยานบุคคล สนับสนุนเรื่องความกลัวของเธอ All That Remains (2013)
Reid, if he's the unsub, you're a material witness.รี้ด ถ้าเขาคืออันซับ คุณจะเป็นพยานบุคคล Zugzwang (2013)
Corroborate what? Your alibi.ยืนยันอะไร พยานบุคคลน่ะสิ The Event Horizon (2014)
Why would he need an alibi?ทำไมเขาต้องมีพยานบุคคล The Event Horizon (2014)
We have witnesses, documents, letters, and official records to bring to your attention and to verify our claims of your systematic abuse and enslavement of the Congolese people.เรามีพยานบุคคลเอกสารจดหมาย และบันทึกอย่างเป็นทางการ ตามที่แจ้งมาให้ทราบ และเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหา ในนโยบายที่ข่มเหง และจับประชาชนคองโกเป็นทาส The Legend of Tarzan (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยานบุคคล[n. exp.] (phayān bukkhon) EN: witness   FR: témoin [m]

English-Thai: Nontri Dictionary
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top