Search result for

พฟหൠำ

(188 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พฟหൠำ-, *พฟหൠำ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พฟหൠำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ras กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. Exegesis, R. Talmud, Mikra, Masorah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rash[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ใจร้อน, ไม่รอบคอบ, ไม่ยั้งคิด, Syn. hasty, impulsive, Ant. careful
rash[ADJ] ผื่นคัน, Syn. eruption, prickly heat
rasp[N] ตะไบชนิดหนึ่ง, Syn. file
rasp[N] เสียงการถูด้วยตะไบที่หยาบ
rasp[VT] พูดด้วยเสียงห้าว, Syn. ululate
rasp[VT] ถูด้วยตะไบหยาบ, See also: ขูด, ครูด, Syn. grate, rub
raspy[ADJ] เสียงแหบ
rascal[N] คนพาล, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนโกง, Syn. rogue, scamp
rasher[N] ชิ้นเนื้อหั่นบางๆ, Syn. slice, piece
rasp out[PHRV] พูดเสียงแหบแห้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
rascality(แรสแคล'ลิที) n.ความพาล,นิสัยพาล,การกระทำที่เป็นอันธพาลหรือสารเลว
rascally(แรส'คะลี) adj.,adv. มีลักษณะของคนพาล,ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล., Syn. dishonest,mean
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous
rasp(ราสพฺ,แรสพฺ) vt.,vi. ถูด้วยตะไบหยาบ,ขูด,ครูด,ทำให้ระคายเคือง,เกิดเสียงการถูกด้วยตะไบที่หยาบ, See also: rasper n. raspish adj., Syn. grate
raspberry(แรซ'เบอรี) n. ผลไม้ (ต้นไม้) เล็ก ๆ /รสเปรี้ยวจำพวก Rubus, สีม่วงแดงอมดำ
rasping(ราส'พิง,แรส'พิง) adj. เสียงห้าว,เสียงตะไบถู,ซึ่งทำให้ร้อนใจหรือกระสับกระส่าย, See also: raspingly adv., Syn. raspy
rasputin(ราสพู'ทิน) n. Grigori Efimovichพระผู้มีอิทธิพลมากในราชสำนักของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2และพระนางCzarina Alexandra
rasterแรสเตอร์ <คำอ่าน>หมายถึง การที่ลำแสงอิเล็กตรอนผ่านวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วส่งเข้าสู่จอภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในการกราดภาพ (scan) คือการยิงลำแสงอิเล็กตรอนให้ผ่านภาพไปอย่างต่อเนื่องทีละเส้น แล้วส่งขึ้นบนจอภาพ ตั้งแต่บรรทัดบนสุดจนถึงล่างสุด เราจะมองเห็นเส้นใหม่ก่อนที่เส้นเก่าจะหายไป เส้นที่มองเห็นนี้จะรวมกันเป็นภาพที่เราต้องการ เรียกว่าภาพ "แรสเตอร์"
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)

English-Thai: Nontri Dictionary
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล
rascally(adj) สารเลว,พาล,เสเพล,โกง,ทุจริต
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน
rash(n) ผื่น,การระบาด,ความแพร่หลาย
rasher(n) หมูชิ้นบางๆ
rashness(n) ความหุนหันพลันแล่น,ความไม่รอบคอบ,ความใจร้อน
rasp(n) บุ้ง,ตะไบหยาบ
rasp(vt) ขูด,ถูด้วยตะไบ,ครูด,ทำให้ระคายเคือง
raspberry(n) ลูกราสเบอรี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rasaรสวรรณคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rashผื่น(ผิวหนัง) [มีความหมายเหมือนกับ eruption ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, caterpillarผื่นแพ้บุ้งร่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, diaperผื่นแพ้ผ้าอ้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, drug; eruption, drug; rash, medicinalผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, heatผด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, medicinal; eruption, drug; rash, drugผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, nettleผื่นแพ้ตำแย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, serum; eruption, serumผื่นแพ้เซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, vaccineผื่นแพ้วัคซีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
raster graphicsแรสเตอร์ กราฟิกส์
การแสดงภาพกราฟิกส์ทางจอภาพแบบแรสเตอร์ให้เป็นจุดภาพในแนวนอนและแนวตั้ง [คอมพิวเตอร์]
raster scanแรสเตอร์ สแกน
วิธีการแสดงจอภาพทางโทรทัศน์โดยสร้างเส้น (แรสเตอร์) ขึ้นบนจอภาพ โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของจอ แล้วฉายกราดไปทางขวา พร้อมกับเลื่อนจากด้านบนของจอภาพ มาทางด้านล่างจนเกิดเป็นเส้นซิกแซกบนจอภาพ การกราดลำอิเล็กตรอนนี้ใช้วงจรควบคุมสองวงจร และมีวงจรที่สามสำหรับควบคุมกระแสของลำอิเล็กตรอนขณะที่กราดไปบนผิวของจอ ความเข้มของลำแสงทำให้เกิดเป็นภาพต่างๆ บนจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Rastrelliger brachysomaปลาทู [TU Subject Heading]
Rastrelliger kanagurtaปลาลัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You, rascal.ปิศาจ Episode #1.1 (2012)
This rash of unusual cases coming from the planet puzzles me.เรื่องแปลกเหล่านี้มันทำให้ผมงงไปหมด Dead Space: Downfall (2008)
How long have you had that rash?คุณมีผื่นนี่\ มานานเท่าไหร่แล้ว Joy (2008)
It does look more like a heat rash to me.มันดูเหมือนมากกว่าไฟกำลังลามมายังฉัน ใช่.. Joy (2008)
I'll get you some topical cream for that rash.ฉันจะรักษาแบบปกติ\\\ ครีมสำหรับผื่นคัน Joy (2008)
There are dozens of other things this rash could indicate.มีสิ่งต่างๆเป็นโหลในความ ไม่รอบคอบนี้เป็นข้อบ่งชี้ Joy (2008)
She had a lace pattern rash, joint pain, and a history of drug abuse.เธอมีผื่นเป็นแนวและปวดข้อ และมีประวัติใช้ยาอันตราย Joy (2008)
The rash. No headache.ไม่มีน้ำหนักลด ผื่น Joy (2008)
No fever, no stiffness, no rash.ไม่มีไข้ ไม่อ่่อนเพลีย ไม่มีผื่น Emancipation (2008)
I get skin rashes, and heart palpitations,ผมมีผื่นที่ผิวหนัง และมีอาการหัวใจเต้นไม่เป็นปกติ Last Resort (2008)
An intermittent rash- Could be 100 things.มีผื่นเป็นๆหายๆ อาจเป็นอะไรก็ได้ 100 อย่าง Last Resort (2008)
Insomnia, and a rash?นอนไม่หลับและมีผื่นคัน Last Resort (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rasThe rash is, um, also incredibly contagious.
rasI got a rash on my hands from dishwasher detergent.
rasI have a rash around my anus.
rasI got a rash from cosmetics.
rasI got a rash from poison ivy.
rasA rash broke out on her neck.
rasI have a rash on my neck.
rasA rash appeared on his face.
rasWe should not be rash now; we should wait for a good chance.
rasWhat about the rash?
rasYou will soon regret your rash conduct.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันธพาล[ADJ] delinquent, See also: rascally, wayward, rough, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. พาล, Example: ลูกชายของเขามีนิสัยอันธพาลเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาญาติๆ, Thai definition: ที่มีนิสัยเกะกะระราน
ลัง[N] species of marine fish, See also: Rastrelliger brachysomus, Syn. ปลาลัง, Example: ปลาลังมีครีบฝอยจำนวน 5 ครีบ อยู่ถัดไปทางโคนหาง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง รูปร่างลักษณะคล้ายปลาทู แต่ขนาดใหญ่และลำตัวแคบกว่าเล็กน้อย ข้างตัวมีลายเส้น มีชุกชุมในบริเวณห่างฝั่ง
มุทะลุ[ADV] impetuously, See also: rashly, recklessly, hastily, impatiently, Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน, Example: เขาทำไปอย่างมุทะลุ, Thai definition: โกรธแล้วทำลงไปอย่างไม่คำนึงถึงเหตุผลหรือไม่ยับยั้ง
เสเพล[ADJ] roguish, See also: rascally, Syn. เหลวไหล, Ant. เอางานเอาการ, Example: เขากลายเป็นหนุ่มเจ้าสำราญ ใช้ชีวิตเสเพล กินใช้เที่ยวเตร่อย่างฟุ่มเฟือย, Thai definition: ชอบประพฤติเหลวไหล, ไม่เอางานเอาการ, ชอบประพฤติในทางเสื่อมเสีย
ตะไบ[N] file, See also: rasp, Syn. เครื่องถูไม้, Example: ตะไบเป็นอุปกรณ์สำคัญในการตกแต่งเครื่องใช้ต่างๆ, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เหล็กเครื่องมือใช้ถูโลหะอื่นๆ ให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้น มีหลายชนิด เช่น ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหนู
บุ่มบ่าม[ADV] rashly, See also: imprudently, bunglingly, rudely, precipitously, Example: ถ้าขืนตัดสินใจบุ่มบ่ามไปตอนนี้ อาจต้องมาเสียดายทีหลังก็ได้, Thai definition: อย่างขาดความยับยั้งไม่เกรงใจใคร
ซิว[N] Rasbora Heteromorpha, See also: name of species of small fish, Syn. ปลาซิว, Example: คลองหน้าบ้านมีปลาซิวเป็นจำนวนมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายสกุลในวงศ์ Cyprinidae ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ปากเล็กเชิดขึ้น ตาโต เกล็ดโต อาศัยใกล้ผิวน้ำ ที่รู้จักกันทั่วไปและพบทั่วประเทศ
กราก[ADV] grating sound, See also: rasping sound, Syn. แกรกกราก, Example: เสียงลากกิ่งไม้ดังกรากๆ
กราง[V] rasp, See also: file something smooth, Syn. เกลา, Example: ช่างไม้กรางไม้ให้เรียบ
ความใจร้อน[N] rashness, See also: hasty, recklessness, Syn. ความใจเร็ว, Ant. ความใจเย็น, Example: อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความใจร้อนของผู้ขับรถยนต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embaras
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarras
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
ใบมีดโกน[n. exp.] (bai mītkōn) EN: razor blade ; blade   FR: lame de rasoir [f]
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อจัง[v. exp.] (beūa jang) FR: j'en ai marre ! ; ras-le-bol !

CMU English Pronouncing Dictionary
RAS    R AE1 S
RASK    R AE1 S K
RASP    R AE1 S P
RASH    R AE1 SH
RASE    R EY1 Z
RASO    R AA1 S OW0
RAST    R AE1 S T
RASCH    R AE1 SH
RASEY    R AE1 S IY0
RASKA    R AA1 S K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rase    (v) (r ei1 z)
rash    (n) (r a1 sh)
rasp    (v) (r aa1 s p)
rased    (v) (r ei1 z d)
rases    (v) (r ei1 z i z)
rasps    (v) (r aa1 s p s)
Rashid    (n) (r a sh ii1 d)
rascal    (n) (r aa1 s k l)
rasher    (n) (r a1 sh @ r)
rashes    (n) (r a1 sh i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
羅針盤[らしんばん, rashinban] (n) เข็มทิศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
Straße(n) |die, pl. Straßen| ถนน, See also: die Gasse
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
Straßenbahn(n) |die, pl. Straßenbahnen| รถราง
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
Straßenverkehr(n) |der, nur Sg.| การคมนาคมบนถนน, See also: R. der Luftverkehr,
Straßenlaterne(n) |die, pl. Straßenlaternen| โคมไฟส่องถนน , See also: S. die Straßenbeleuchtung,die Straßenlampe,
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raster {n}grid [Add to Longdo]
Rasen {m}; Rasenplatz {m}lawn [Add to Longdo]
Rasen {m}grass [Add to Longdo]
Rasen {m}; Grasnarbe {f}turf [Add to Longdo]
Rasen {n}rage [Add to Longdo]
Raseneisenerz {n}bog iron ore [Add to Longdo]
Rasenmäher {m}lawn mower [Add to Longdo]
Rasensprenger {m}lawn sprinkler [Add to Longdo]
Rasenstück {n}; Sode {f}sod [Add to Longdo]
Rasenstück {n} | Rasenstücke {pl} | mit Rasenstücken bedeckenturf | turves | to turf over [Add to Longdo]
Raser {m}speeder [Add to Longdo]
Raserei {f}speeding [Add to Longdo]
Raserei {f}furiousnis [Add to Longdo]
Rasierapparat {m}safety razor [Add to Longdo]
Rasiercreme {f}shaving cream [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂躁[kuáng zào, ㄎㄨㄤˊ ㄗㄠˋ, ] rash; impetuous; irritable, #39,124 [Add to Longdo]
疹子[zhěn zi, ㄓㄣˇ ㄗ˙, ] rash, #69,100 [Add to Longdo]
位图[wèi tú, ㄨㄟˋ ㄊㄨˊ, / ] raster graphics, #70,205 [Add to Longdo]
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄖ˙, / ] rascal; rogue; little devil (term of endearment) [Add to Longdo]
小淘气[xiǎo táo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, / ] rascal [Add to Longdo]
山莓[shān méi, ㄕㄢ ㄇㄟˊ, ] raspberry [Add to Longdo]
操切[cāo qiè, ㄘㄠ ㄑㄧㄝˋ, ] rash; hasty [Add to Longdo]
木莓[mù méi, ㄇㄨˋ ㄇㄟˊ, ] raspberry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy [Add to Longdo]
クラッシュ[くらっしゅ, kurasshu] crash (vs) [Add to Longdo]
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast [Add to Longdo]
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class [Add to Longdo]
サブクラス[さぶくらす, sabukurasu] subclass [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
休憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] Rastplatz [Add to Longdo]
民族[みんぞく, minzoku] Rasse [Add to Longdo]
狂乱[きょうらん, kyouran] Raserei, Tobsucht [Add to Longdo]
羅針[らしん, rashin] Kompassnadel [Add to Longdo]
羅針盤[らしんばん, rashinban] Kompass [Add to Longdo]
[しば, shiba] Rasen [Add to Longdo]
芝刈り機[しばかりき, shibakariki] Rasenmaeher [Add to Longdo]
芝草[しばくさ, shibakusa] Rasen [Add to Longdo]
高度成長[こうどせいちょう, koudoseichou] rasches_Wachstum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ras \Ras\ (r[aum]s), n.
   See 2d {Reis}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ras \ras\ (r[aum]s), n. [from rat sarcoma.]
   The name and genetic symbol for a mutant gene that has been
   identified as one of those associated with certains types of
   cancer; -- it is a form of oncogene. It was first observed in
   rats, but analogues have been found in humans and other
   animals.
   [PJC]
 
      During the 1960s and 1970s, a great deal of research
      was done on a class of viruses that affects rodents and
      birds and causes tumors in those species. The
      motivation for a lot of this research was the idea that
      similar viruses might cause tumors in humans, but in
      fact it's turned out that there are very few viruses
      that cause tumors in humans. Nevertheless, the study of
      these rodent viruses has been enormously fruitful in
      helping us to understand human cancer, and that's the
      basis of this story.
      One of the viruses that was studied in those years had
      two peculiarities. One was that it had lost most of the
      genes that it needed to reproduce itself. It could only
      reproduce if a helper virus was present in the same
      cell to supply the missing functions. The second
      peculiarity was that in place of the genes that were
      required for reproduction of the virus was another gene
      that had actually been picked up at some point in the
      history of this virus when it went through rats, and it
      picked up a rat gene and incorporated it into its own
      genome.
      At the same time that a lot of work was going on on
      these viruses, other scientists were studying other
      aspects of tumor formation, in particular, the action
      of carcinogenic agents, chemicals and X-rays and
      ultraviolet light. As you all know, human cells can
      turn into tumor cells under the influence of such
      agents. The tumor-like properties of those cells are
      inherited by all the daughter cells through many
      generations and, moreover, almost all chemicals that
      turn out to be carcinogens are also able to cause
      mutations.
      Another observation was that in tumor cells, many of
      the chromosomes seemed to have altered structures. So,
      all of these observations and others certainly
      suggested that changes in DNA might be involved in the
      development of tumor cells. By about 1980, it became
      possible to test that hypothesis directly.
      If you have human tumor cells produced in laboratory
      dishes or isolated from the tumor itself, then perhaps
      they have a gene or genes in them which is responsible
      for the fact that they're tumor cells. If you isolate
      the DNA from the cells and cut it up into more or less
      gene-sized pieces and then put it on top of mouse cells
      growing in a dish, the mouse cells can take up pieces
      of this DNA, and any mouse cell that picks up a piece
      of DNA that carries on it a gene that can cause a tumor
      will begin to grow like tumor cells, and its progeny
      will grow rapidly and form a tight little cluster on
      the cell.
      Now it's possible to pick such cells off and isolate
      the DNA from them and also separate the human DNA
      sequence that might have caused the tumor-like property
      from the bulk of the mouse sequences and to clone that
      DNA. And when you do that and put that DNA, which is
      now pure sequence, back in mouse cells, many of the
      cells become tumor-like rather than just a rare few.
      And such a gene, such a DNA sequence, bears the name of
      an oncogene.
      When such DNA segments are cloned, the DNA can also be
      used to probe, to find out whether matching DNA
      sequences occur only in tumor cells or whether there
      are similar DNA sequences in normal cells. And the
      answer has been for a whole group of oncogenes, that
      very similar DNA sequences are present in normal cells.
      To find out just how similar, the sequences of the
      normal genes were compared with those from the genes
      that were isolated from these tumor cells.
      The first such oncogene isolated was from a human
      bladder tumor, and everyone was surprised by the
      results. First of all, the gene isolated from the
      bladder tumor was almost identical to the normal human
      gene and almost identical to the gene that was present
      in the tumor virus that infected rodents that I told
      you about before. This gene has become known as "ras",
      because it was originally isolated from rats with
      sarcoma, and it caused sarcomas and it's called that,
      and it's protein is called that. And the only really
      significant difference between the normal human gene,
      the bladder tumor gene, and the rodent virus gene was a
      change in one codon, Codon XII, and therefore a change
      in amino acids.
      So the normal human gene has a sequence GGC, encodes
      the amino acid glycine, and does not cause tumors. But
      the bladder tumor gene has GTC; it encodes valine. The
      rodent virus has AGA; it encodes arginine, and both of
      these cause tumors. In fact, any change that leads to a
      loss of the glycine at Codon XII can change this normal
      gene, ras, into a gene that would cause tumors. So
      there were two different ways in which the ras gene
      turned up. First, as a rat gene in a tumor virus and
      second of all as the gene that could account for the
      tumor-like properties of the bladder tumor.
      Well by now, many of the questions that occurred to the
      scientists working on this have occurred to you. What
      is the ras protein normally (if anything), and what
      does the altered ras protein do that differently, and
      how can a change in one amino acid in a protein change
      cells from normal to tumor cells?
      It turns out that the ras gene and the ras protein are
      important for a lot of things, but more particularly
      for regulating the growth of cells. Normal cells need
      to have a good ras gene in order to grow, in order to
      make new DNA, to time it all right so they don't grow
      out of control. Moreover, the ras gene occurs in
      virtually all living things. For example, yeast cells
      also have two ras genes. If either one of them is
      knocked out, the yeast cells can still grow very well
      and multiply. But if both ras genes are knocked out,
      the yeast cells cannot multiply, and they die.
      Astonishingly, if a human ras gene is applied to these
      yeast cells, it completely takes the place of the
      yeast's own ras genes. So we know from this that the
      ras gene is very important to all living cells and that
      it's probably been around for a couple billion years,
      ever since the very first cells were formed on the
      planet.
      So ras does something important and the question is,
      what does it do? David Golde told you before about
      receptors that span cell membranes that bind molecules
      outside the cell and provide a signal inside the cell,
      and it turns out that what the ras protein does is to
      help convey that signal from the receptor at the
      surface down into the cell and into the gene where it
      results in a change in gene expression. The ras protein
      itself actually sits right under the cell membrane,
      very well positioned to do this.
      Well, how can it do that? To tell you about that I need
      to tell you a couple of things about the ras protein
      and what it does. First of all, ras combines two small
      molecules called GDP and GTP, and they differ only in
      the presence of one more phosphate, three in GTP and
      two in GDP. This G is related; it's in fact the same
      kind of molecule as the G that occurs in DNA. Moreover,
      ras protein can catalyze the removal of one phosphate,
      so you go from ras GTP to ras GDP and a phosphate is
      lost. Furthermore, the ras GDP can lose the GDP and
      pick up the GTP, and there are extra proteins in the
      cell that foster either this exchange, back to GTP or
      this loss of the phosphate to GDP. And the whole trick
      is the ratio of the GTP to the GDP. So if you have ras
      GTP, it's active and it stimulates growth, but if you
      have ras GDP, then it's inactive and you don't
      stimulate growth.
      In fact, the change in Codon XII from a glycine results
      in a change in the amount of ras GTP, so that there's
      more ras GTP collecting in the cell than the ras GDP,
      and therefore the cell is constantly under pressure to
      make DNA and grow and divide. And this is the critical
      reason for this change, this oncogenic change in those
      versions of ras that cause tumors or are related to
      tumor formation as opposed to the natural protein.
      How can that happen, a small change like that? You've
      heard a little bit about the importance of shapes of
      proteins. If one looks closely at the atoms in the
      proteins then you see that the whole shape of the
      protein changes as you go from GTP to GDP.
      Now one ras gene and protein all by itself would be
      interesting, but it turns out that there's a whole
      family of ras genes and ras proteins. Two of them are
      specially similar to the type that I've been
      describing, and mutations in those genes are associated
      with a whole variety of human tumors including some
      that are believed to be the result of the reaction to
      environmental agents.
      A mutant in one of those two related genes, which was
      also first discovered in a tumor virus, is very
      frequently associated with human tumors of the colon
      and rectum. And again, it's Codon XII in that similar
      gene that is altered in the oncogenic form of this kind
      of ras. Tumors of the colon and rectum are the third
      most common human malignancy worldwide, and surgical
      removal of the tumors can actually cure the disease in
      many cases, but only if the tumor is detected very,
      very early. Recent work has shown that you can, in
      fact, detect the change in the gene even by looking at
      the DNA in the stool of people who are suspected of
      having the colon tumor.
      Even though the mutant DNA only occurs in a very small
      percentage of the cells in the stool, namely the cells
      that come from the tumor, not from all the normal cells
      or all the bacterial cells that are there, it is
      possible to amplify the amount of a possible abnormal
      ras gene and test directly for it. So, for example in
      this test, DNA from the stool of patient #1 matched a
      probe for the normal ras gene, but DNA isolated from
      the stool of patient #2 matched a probe not only from a
      normal ras gene but also from a ras gene with a
      mutation at Codon XII, thereby permitting a very early
      diagnosis of a colon tumor and thereby providing real
      hope that such tumors can be detected early, when the
      tumor is small enough to be removed surgically with a
      successful cure.             --Maxine
                          Singer
                          (http://www.accessexcellence.org/AB/BA/Ras_Gene_and_Cancer.html)
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reis \Reis\ (r[imac]s), n. [Ar. ra["i]s head, chief, prince.]
   A common title in the East for a person in authority,
   especially the captain of a ship. [Written also {rais} and
   {ras}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 RAS
   n 1: the network in the reticular formation that serves an
      alerting or arousal function [syn: {reticular activating
      system}, {RAS}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RAS
     Reliability, Availability and Serviceability (IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RAS
     Remote Access Software
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RAS
     Row Address Strobe (IC, DRAM)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ras
   breed; race
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ras [rɑs]
   breed; race
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top