ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พนักงานบัญชี

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พนักงานบัญชี-, *พนักงานบัญชี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานบัญชี[N] accountant, See also: bookkeeper, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookkeeperพนักงานบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, well, there's a clerk downtown named Ned, who has four cats and lives with his mom, and he bought me a drink.ใช่ อ้อ มีพนักงานบัญชีที่ดาวน์ทาวน์ชื่อเน็ต เขาเลี้ยงแมวไว้ 4 ตัวและอยู่กับแม่ของเขา และเขาเคยเลี้ยงเหล้าฉัน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Secondly, if you're ever going to hire an accountant, you might want to make sure he's certified.ข้อ 2 ถ้าคุณเคยคิดที่จะจ้างพนักงานบัญชี คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าเขามีใบรับรอง Mr. Monk and the Game Show (2004)
Look, I'm an accountant. I'm just an accountant.นี่ ผมเป็นพนักงานบัญชี พนักงานบัญชี Wanted (2008)
You know, I'm a bookkeeper-คุณรู้นะ ฉันเป็นพนักงานบัญชี ดังนั้น... Abiquiu (2010)
You're questioning a botanist, an accountant,คุณสอบปากคำ นักพฤกศาสตร์ พนักงานบัญชี The Hot Potato Job (2011)
And Everett worked as an accountant at the county comptroller's office.และเอเวอเร็ตเป็นพนักงานบัญชี ให้ผู้ตรวจเงินและบัญชีของเคาน์ตี้ Whispers in the Dark (2015)
But eventually a Russian friend of the family helped mom get a job as a bookkeeper's assistant at a bank.แต่สุดท้ายเพื่อนชาวรัสเซียของครอบครัว ช่วยแม่ได้งานเป็นผู้ช่วยพนักงานบัญชีที่ธนาคาร Hacker (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พนักงานบัญชี[n. exp.] (phanakngān banchī) EN: accountant   FR: comptable [m, f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top