Search result for

ฝัน

(81 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝัน-, *ฝัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝัน[V] dream, See also: imagine, fancy, Syn. นิมิต, Example: แม้ในฝัน ความตึงเครียดก็ยังเข้าไปรบกวนทำให้ฝันร้ายต้องตื่นตลอดคืน, Thai definition: เห็นเป็นเรื่องราวเมื่อหลับ, นึกเห็น, นึกเห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ฝันดี[V] have a good dream, Ant. ฝันร้าย, Example: คืนนี้เขาคงฝันดีตลอดคืนเพราะแม่ของเขาเพิ่งมาเยี่ยม, Thai definition: เห็นเป็นเรื่องราวที่ดีเมื่อหลับ
ฝันดี[N] good dream, Ant. ฝันร้าย, Example: หมอดูบอกว่าเรื่องที่เขาฝันเมื่อคืนนั้นเป็นฝันดี, Count unit: เรื่อง, Thai definition: นึกเห็นสิ่งที่ดีขณะหลับ
ฝันใฝ่[V] dream, See also: hope for, desire, Syn. ใฝ่ฝัน, Example: เด็กจรจัดเหล่านี้ฝันใฝ่อยากได้ของเล่นสวยๆ และอยากได้ความสุขสนุกสนานที่ตนไม่เคยได้รับมาก่อน, Thai definition: อยากมีหรืออยากเป็นอย่างยิ่ง
ฝันค้าง[V] dream on, See also: be unsuccessful in obtaining a desired end, Example: รัฐบาลปล่อยให้ข้าราชการฝันค้างเรื่องการให้เงินโบนัส, Thai definition: ไม่ได้อย่างที่ปรารถนา แม้ว่าจะมีท่าทีส่อว่าจะได้
ฝันร้าย[V] have a nightmare, Ant. ฝันดี, Example: เขาฝันร้ายทุกคืนหลังจากเกิดเรื่องวันนั้น, Thai definition: เห็นเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีเมื่อหลับ
ฝันร้าย[N] nightmare, See also: bad dream, Ant. ฝันดี, Example: ฝันร้ายของเขาเกือบจะเป็นจริง เมื่อลูกน้องที่เขารู้ใจมากที่สุดถูกยิง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: นึกเห็นสิ่งที่ไม่ดีขณะหลับ
ฝันหวาน[V] vainly hope, See also: cherish an illusion, Syn. เพ้อฝัน, Example: การเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารสนองตัณหาของบรรดาพ่อค้าอาวุธสงครามที่ฝันหวานถึงตัวเลขจำนวนมหึมาที่ได้จากซากศพและเสียงร้องของทหาร, Thai definition: คิดพล่านว่าจะได้สิ่งต่างๆ อย่างใจนึก
ฝันเปียก[N] wet dream, Example: ฝันเปียกมักเกิดหลังจากไม่ได้ร่วมเพศเป็นเวลานาน, Thai definition: การหลั่งน้ำกามในขณะนอนหลับและฝัน
ฝันเฟื่อง[V] daydream of the impossible, See also: fantasize about the impossible, dream about the impossible, imagine the impossible, Example: ี่คนที่ชอบฝันเฟื่องมักไม่ยอมเล่าเรื่องที่สร้างไว้ในวิมานฝันให้คนอื่นฟัง, Thai definition: นึกคิดในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝันน. การเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อหลับ, โดยปริยายหมายถึงการนึกเห็นในขณะที่ตื่นอยู่ ซึ่งไม่อาจจะเป็นจริงได้.
ฝันก. เห็นเป็นเรื่องราวเมื่อหลับ, นึกเห็น, นึกเห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้.
ฝันกลางวันก. นึกฝันถึงสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงได้.
ฝันเปียกน. การหลั่งนํ้ากามในขณะนอนหลับและฝัน.
ฝันเฟื่องก. คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oneir(o)-ฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oneir(o)-ฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dreamsฝัน [TU Subject Heading]
Day Dreamingฝันกลางวัน [การแพทย์]
Day Dreaming and Fantasyฝันกลางวัน [การแพทย์]
Day-Dreamingฝันกลางวัน [การแพทย์]
Daydreamฝันกลางวัน [การแพทย์]
Daydreamingฝันกลางวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Night, sis.ฝันดีนะ Chuck in Real Life (2008)
Dad, you pursued your music when you were young.พ่อคะ พ่อไล่ตามความฝันในการแต่งเพลงของพ่อตั้งแต่เด็ก The Serena Also Rises (2008)
We all have dreams-- some good, some bad,เราทุกคนล้วนมีความฝัน ฝันดีบ้าง ฝันร้ายบ้าง New Haven Can Wait (2008)
And some are the dreams we've had our whole lives.และบางคนฝันที่จะได้อยู่ในที่เราอยู่ New Haven Can Wait (2008)
Brown's always been my plan,มหาลัยบราวน์ เป็นสิ่งที่หนูใฝ่ฝันมาตลอด New Haven Can Wait (2008)
Just like it was for you.เหมือนกับที่แม่ใฝ่ฝัน New Haven Can Wait (2008)
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ New Haven Can Wait (2008)
Do you remember the dreams you hadคุณจำได้รึเปล่า ว่าคุณฝันไว้ยังไง New Haven Can Wait (2008)
What if they all started to come true?ถ้าฝันนั้นมันจะเป็นจริง New Haven Can Wait (2008)
This is yale, my dream. You crossed theนี่คือ Yale,ความฝันของฉัน เธอกำลังจะ New Haven Can Wait (2008)
Just have nightmares.ก็ยังฝันร้าย New Haven Can Wait (2008)
But no matter what you dream,แต่ไม่ว่าคุณจะฝันยังไง New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัน[n.] (fan) EN: dream   FR: rêve [m]
ฝัน[v.] (fan) EN: dream   FR: rêver
ฝัน[v.] (fan) EN: imagine ; fancy   FR: imaginer
ฝันกลางวัน[v. exp.] (fan klāngwan) EN: daydream   FR: rêvasser
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end   
ฝันดี[n. exp.] (fan dī) EN: good dream   FR: beau rêve [m]
ฝันดี[v. exp.] (fan dī) EN: have a good dream   FR: faire de beaux rêves
ฝันถึง[v. exp.] (fan theung) EN: dream of   FR: rêver de
ฝันร้าย[n. exp.] (fan rāi) EN: nightmare ; bad dream   FR: cauchemar [m] ; mauvais rêve [m] ; rêve affreux [m]
ฝันร้าย[v. exp.] (fan rāi) EN: have a nightmare ; have bad dreams   FR: faire des cauchemars ; faire de mauvais rêves ; cauchemarder (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build castles in Spain[IDM] ฝันกลางวัน, See also: คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
build castles in the air[IDM] ฝันกลางวัน, See also: คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
castle in the air[N] วิมานในอากาศ, See also: ฝันกลางวัน, Syn. castle in Spain, daydream
dream about[PHRV] ฝันเกี่ยวกับ, See also: ฝันถึง, Syn. dream of
dream come true[IDM] ฝันที่เป็นจริง, See also: ความฝันกลายเป็นจริง
dream of[PHRV] ฝันถึง, See also: ฝันเกี่ยวกับ, คิดถึงเรื่อง, Syn. dream about
daydream[VI] ฝันกลางวัน, See also: ปล่อยอารมณ์เพ้อฝัน, สร้างวิมานในอากาศ, Syn. fantasize, dream, muse, woolgather, imagine, Ant. true, verify
dream[VT] ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
dream[VI] ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
figure[VT] จินตนาการ, See also: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
castle buildern. นักฝันหวาน, Syn. daydreamer
castle in spainn. วิมานในอากาศ,การฝันหวาน, Syn. daydream
castle in the airn. วิมานในอากาศ,การฝันหวาน, Syn. daydream
chimeric(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
chimerical(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
cloud castlen. วิมานในฝัน
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน

English-Thai: Nontri Dictionary
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
autistic(adj) เพ้อฝัน,หมกหมุ่น
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
daydream(vi) ฝันกลางวัน,ฝันหวาน,คิดฝัน
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
dream(vi) ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お休み[おやすみ, oyasumi] ฝันดี , ราตรีสวัสดิ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢見る[ゆめみる, yumemiru] Thai: ฝัน English: to dream (of)

German-Thai: Longdo Dictionary
Heirat(n) |die, pl. Heiraten| การแต่งงาน เช่น Die Heirat mit einem bekannten Schauspieler ist ihr Traum. การแต่งงานกับนักแสดงที่โด่งดังเป็นความฝันของเธอ
Schlaf süß!นอนหลับฝันดีจ้ะ
Luftschloss(n) |das, pl. Luftschlösser| วิมานในอากาศ, การฝันกลางวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top