ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ไกล่เกลี่ย

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ไกล่เกลี่ย-, *ผู้ไกล่เกลี่ย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mediatorผู้ไกล่เกลี่ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claim adjusterผู้ไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้อง (ในการประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While i appreciate you playing the peacemaker, chuck,ขณะที่ฉันชื่นชมการเล่นเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของนาย ชัค Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
You have recast yourself as the great peacemaker.คุณได้สร้างชื่อขึ้นใหม่ในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีมาก Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ไกล่เกลี่ย[n.] (phū klaiklīa) EN: mediator ; peace-maker ; intermediary ; arbitrator   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; pacificateur [m] ; pacificatrice [f] ; arbitre [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
middleman[N] คนกลาง, See also: ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. agent
peacemaker[N] ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator, pacifist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ทำให้ปรองดองกันได้,ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง,นายหน้า,ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator
good officesการบริการของผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอิทธิพล
mediator(มี'ดิเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย., See also: mediatorial adj.
mediatress(มี'ดิเอทริส) n. ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นหญิง., Syn. mediatrice,mediatrix
mediatrix(มีดิเอ'ทริคซฺ) n. ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นหญิง pl. mediatrices,mediatrixes
peacemakern. ผู้ไกล่เกลี่ย., See also: peacemaking n.,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ประนีประนอม
mediate(n) คนกลาง,ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
mediator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top