ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้หลบหลีก

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้หลบหลีก-, *ผู้หลบหลีก*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ผู้หลบหลีก มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ผู้หลบหลีก*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maneuverer[N] ผู้ซักซ้อม, See also: ผู้ยักย้าย, ผู้หลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wiggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top