Search result for

ผู้ขับ

(38 entries)
(0.0986 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ขับ-, *ผู้ขับ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ขับขี่น. ผู้ขับรถ ผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ผู้ลากเข็นยานพาหนะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
driverผู้ขับขี่ (ยานพาหนะ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motor vehicle driversผู้ขับขี่ยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcyclistsผู้ขับขี่จักรยานยนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're asking all the driving public to be vigilant on the road.แต่เราก็อยากขอให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนทุกท่านโปรดระมัดระวัง Roadkill (2009)
And just like a gun, wouldn't there be explosive material on the driver?และเช่นเดียวกับปืน มันไม่ได้ ทำการระเบิดกับผู้ขับOut of Time (2009)
Only their deity. Their goddess, made up of all living things.เทพเจ้าผู้ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเขา Avatar (2009)
Cut in promos of the drivers as soon as the light hits green, cut back to me, crane up, chase out after Frankenstein.คัทในโปรโมชั่นของผู้ขับขี่ as ทันทีที่แสงนิยมสีเขียว ตัดกลับมาให้ฉัน, เครนขึ้น ออก chase หลังจาก Frankenstein, Got มันได้หรือไม่ Death Race 2 (2010)
Police are asking drivers to find alternate routes.ตำรวจขอให้ผู้ขับขี่ยวดยาน หาเส้นทางอื่น Mosley Lane (2010)
The singers complement each other, push each other to be better.ผู้ขับร้องจะเติมเต็มซึ่งกันและกัน ผลักดันให้แต่ละคนเก่งขึ้น Duets (2010)
♪ With the riders in the other heat ♪#ผู้ขับที่ที่มีความร้อนแรงในอีกด้าน# Never Been Kissed (2010)
In pursuit of the vehicle. Driver refuses to pull over.กำลังติดตาม ผู้ขับไม่ยอมจอดรถ Signals Crossed (2010)
With the bishop's permission an exorcist is then summoned to determine possession.เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าคณะ ผู้ขับไล่จึงจะสามารถทำตรวจสอบการเข้าสิงได้ The Rite (2011)
And when the exorcist has a name he can then begin to assert control over the entity and cast it out.เมื่อผู้ขับไล่รู้ชื่อของมัน... ...เขาถึงจะสามารถ ควบคุม... ...และขับไล่มันมันออกไปได้ The Rite (2011)
It's up to the exorcist to discern the difference.ก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับไล่ ที่จะต้องมองให้ออก The Rite (2011)
It is standard Nav Guide protocol whenever a driver has committed a crime.กฎของแนฟไกด์ เมื่อผู้ขับก่ออาชญากรรม Horrible Bosses (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ขับ [n. exp.] (phū khap) EN: driver ; chauffeur   FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
ผู้ขับขี่ [n. exp.] (phū khapkhī) EN: driver ; chauffeur   FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
ผู้ขับร้อง[n.] (phū khap røng) EN: singer   FR: chanteur [m] ; chanteuse[f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
driver[N] คนขับรถ, See also: ผู้ขับขี่, คนขับขี่, Syn. conductor, motorist, operator
jockey[N] ผู้ขับขี่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้นำทาง, ผู้ขับ
motorman[N] ผู้ขับรถยนต์, See also: ผู้ขับเครื่องยนต์, Syn. driver, pilot, conductor
outrider[N] ผู้ขับขี่
steersman[N] ผู้ถือพวงมาลัย, See also: ผู้ขับขี่
wagoner[N] ผู้ขับรถขนส่งสินค้า, Syn. driver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aviator(เอ'วิเอเทอะ,แอฟ'-) n. ผู้ขับเครื่องบิน,นักบิน, Syn. flier,pilot,aeronaut,airman)
expeller(เอคซฺเพล'เลอะ) n. ผู้ขับไล่,ผู้ขับออก,ตัวขับ
motorist(โม'เทอริสทฺ) n. ผู้ขับรถยนต์,ผู้เดินทางโดยรถยนต์
propeller(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
propellor(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
rider(ไร'เดอะ) n. ผู้ขี่,ผู้ขับ,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม,ส่วนที่ปรับปรุง
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง,นักวิ่งแข่ง,สัตว์ที่วิ่งเร็ว,ผู้ส่งข่าว,นักค้าของหนีภาษี,ทางวิ่ง,เส้นทาง,แนวทาง,ผู้คุมเครื่อง,ผู้ขับรถไฟ,ลูกกลิ้ง,พืชไม้เลื้อย
sledder(สเลด'เดอะ) n. ผู้ขับขี่แคร่เลื่อน,ผู้นำแคร่เลื่อน,ม้าหรือสัตว์อื่นที่ลากแคร่เลื่อน
truckman(ทรัค'เมิน) n. ผู้ขับรถบรรทุก,ผู้มีกิจการรถบรรทุก pl. truckmen, Syn. truck driver
wingman(วิง'เมิน) n. นักบิน,ผู้ขับขี่เครื่องบินสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
carter(n) ผู้ขับเกวียน,คนขับรถส่งของ
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม
rider(n) ผู้ขับ,ผู้ขี่,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top